Siirry sisältöön

Oppimisen tuki

Toisinaan opiskelu ja oppiminen lukiossa voi tuntua haasteelliselta. Haasteet voivat liittyä yhteen tai useampaan oppiaineeseen tai elämäntilanteeseen. Lukiokoulutuksessa oppimisen tukemiseen ja haasteiden läpikäymiseen käytetään osiltaan samoja menetelmiä kuin perusopetuksessa. 

Oppimisen tukemisen osalta ensisijaisen avun tarjoaa aina aineopettaja yhdessä erityisopettajan kanssa. Erityisopettajan rooli painottuu enemmän opiskeluun liittyvään kartoitukseen ja oppimisvaikeuksien selvittämiseen. Erityisopettaja, on aineopettajan tukena suunniteltaessa opiskelijalle eriytettyä opintosuunnitelmaa.

Yleisimmin käytettyjä oppimisen tukimuotoja ovat eriyttäminen, tukiopetus ja henkilökohtainen erityisopetus.

Opinto-ohjaaja ja rehtori tarkentavat opiskelijan kanssa opintosuunnitelmaa, jonka avulla voidaan paremmin huomioida oppimiseen liittyvät haasteet. Myös yksilökohtainen opiskeluhuoltoryhmä on tarvittaessa osana opiskelijan opintojen suunnittelua.

Jalasjärven lukion erityisopettajana toimii Kirsi Koivulahti. Kirsin tavoittaa parhaiten wilman kautta.