Siirry sisältöön

Tiivistelmä kaupunginvaltuuston kokouksesta 4/2024, 20.5.2024

54 § Talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.-31.3.2024

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä talousarvion toteutumisen ajalta 1.1.-31.3.2024 tiedoksi.

55 § Teknisen lautakunnan määrärahaylityksiä vuonna 2023

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä teknisen lautakunnan valtuustoon nähden sitovien erien talousarviomenojen ylitykset vuodelle 2023.

56 § Valtuustoaloite valvontakameroiden hankinnasta Kurikan taajama-alueille

Kaupunginvaltuusto päätti todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.

57 § Valtuustoaloite pyörä- ja kävelyteiden turvallisuuden parantamisesta

Kaupunginvaltuusto päätti todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.

58 § Tekninen johtaja Riikka Koskelan koeajan päättyminen

Kaupunginvaltuusto merkitsi koeajan päättymisen tiedoksi.

60 § Valtuustoaloite tieverkon kunnostuksesta

Keskustan valtuustoryhmä ja muut allekirjoittaneet esittivät, että Kurikan kaupunki kartoittaa ja listaa järjestyksen korjattaville teille, elinvoiman, liikenneturvallisuuden ja huoltovarmuuden perusteella. Puheenjohtaja totesi, että valtuustoaloite menee asianmukaiseen valmisteluun.