Siirry sisältöön

SeAMKin automaatioinsinöörikoulutukseen ilmoittautuminen

Polkuopintojen kautta tutkintoon

SeAMKin polkuopinnot tarjoavat opiskelijalle vaihtoehtoisen reitin insinöörin tutkinto-opintoihin. Opinnot alkavat avoimen ammattikorkeakoulun polkuopintoina, ja ensimmäisen vuoden jälkeen opiskelijat voivat hakeutua automaatiotekniikan insinöörin tutkinto-opintoihin. Avoimen amkin polkuopintoihin ei ole pääsyvaatimuksia. Yleisin tutkinto polkuopiskelijoilla on ammattikoulu.

Opinnot on suunnattu työikäisille. Opiskelija voi olla myös yrittäjä tai alan vaihtaja. Työttömän kannattaa keskustella ensin työvoimaviranomaisten kanssa, jotta henkilö ei menetä työttömyysetuuksiaan tarpeettomasti. 

Miksi opiskelemaan?

Nykypäivän työelämä edellyttää kykyä omaksua uutta osaamista ja hallita uusimpia teknologioita. Opintojen keskeisenä tavoitteena on kouluttaa monipuolisia teknisen alan ammattilaisia, jotka ovat valmiita tarttumaan asiantuntijatehtäviin yrityksissä ja organisaatioissa. Polkuopinnoilla pyritään vastaamaan maakunnan kasvaviin asiantuntijatarpeisiin. Vastaavasti opiskelijapalautteen mukaan opinnoissa motivoi eniten mahdollisuus hakeutua uusiin haasteisiin ja työtehtäviin.  

Opintoihin on hyvä valmistautua

Opiskelu aikuisena tuo omat haasteensa verrattuna esimerkiksi nuorena suoritettuun ammattikouluun. Ennen opintoihin hakeutumista kannattaakin pohtia omaa jaksamista, perhetilannetta sekä työnantajan kanssa tehtävää yhteistyötä. Koska opintoja järjestetään osittain työaikana, on tärkeää käydä keskustelu työnantajan kanssa siitä, miten opinnot on mahdollista sovittaa työaikatauluihin. Toiveena onkin, että perheet ja työnantajat näkevät opintojen arvon ja tukevat opiskelijaa. Opiskelijaa tukemalla myös työnantaja hyötyy. Opintojen aikaisista projekti- ja harjoitustöistä työnantajan kannattaakin ottaa kaikki hyöty irti.

Polulla opiskelu

Monimuoto-opiskelu edellyttää sitoutumista ja itseohjautuvuutta, sillä opinnoissa edetään tutkinto-opiskelun tahdissa. Polkuopinnoissa tehdään noin 60 opintopistettä (op) lukuvuoden aikana, kun koko insinööritutkinto on 240 op. Polkuopinnot (avoin AMK) toteutetaan hybridiopetuksena. Polkuopinnot alkavat elokuun loppupuolella 2024 ja päättyvät toukokuussa 2025. Opiskelu tapahtuu osana Seinäjoella tutkintoa suorittavien monimuoto-opiskelijoiden ryhmää ja opinnot on suunniteltu niin, että ne on mahdollista suorittaa työn ohessa. Sisällöllisesti polulla opiskelu ei eroa tutkinto-opiskelusta. Verkkovälitteistä teoriaopetusta on aikataulutetusti pääsääntöisesti torstaisin 16–21 ja perjantaisin klo 14–21. Opetukseen osallistutaan pienryhmässä Kurikan kampuksella. Lähiopetuspäivien välillä opiskellaan itsenäisesti. Opintoihin sisältyy muutamia myös läsnäoloa vaativia laboratorioharjoituksia, jotka toteutetaan Seinäjoella. Nämä järjestetään pääosin lauantaisin. 

Polulta tutkintoon

Ensimmäisen vuoden polkuopinnoissa suoritetuilla automaatiotekniikan opinnoilla voi hakeutua opiskelijaksi SeAMKin Insinööri (AMK) tutkintokoulutukseen avoimen väylän haussa keväällä 2025. Vaikka polkuopintoihin pääsyyn riittää nopea ilmoittautuminen, niin tutkintokoulutukseen pääsyyn vaaditaan polulla suoritetut avoimen väylän 45 opintopistettä eli käytännössä ensimmäisen vuoden automaatiotekniikan insinööriopinnot. Tutkintoon valituksi tulleilla on mahdollisuus jatkaa opintoja Kurikassa toisen vuoden opinnoilla ja siitä eteenpäin aina tutkintoon saakka. Tutkinto-opiskelu on maksutonta. 

Elokuussa ilmoittautuminen

Automaatiotekniikan polkuopintoihin valitaan Kurikan ryhmään kymmenen opiskelijaa. Ensimmäisellä polkuopintovuodella opintomaksu on 300 euroa.  Ilmoittautuminen opintoihin on ma 5.8.2024 (klo 8.00) – ke 7.8.2024 (klo 15.00). Huomioitavaa on, että polkuopinnot eivät ole mukana yhteishaussa ja valinta tehdään ilmoittautumisjärjestyksessä.  Tärkein tieto onkin se, että koneen äärellä pitää olla tasan klo 8.00, sillä paikat menevät minuuteissa. Ilmoittautuminen tapahtuu SeAMKin sivuilla: https://www.seamk.fi/koulutus/avoin-amk/avoin-amk-polkuopinnot/ Käy katsomassa sivu jo valmiiksi. Kurikan paikat löytyvät kohdasta: Monimuotototeutukset, avaa kohta ”Insinööri (AMK) Automaatiotekniikka, Kurikka /polkuopinnot, monimuotototeutus”. Tähän kohtaan avautuu linkki 5.8. klo 8.00, jonka kautta pääsee ilmoittautumaan. Huomioi, että ilmoittaudut oikeaan ryhmään.

Lisää SeAMKin automaatioinsinöörin opinnoista löydät täältä: https://www.seamk.fi/kaikki-koulutukset/insinoori-amk-automaatiotekniikka/

Lisätiedot:

SeAMK Hakijapalvelut, hakijapalvelut(a)seamk.fi puh. 020 124 5501
31.7.2024 alkaen aluekehittäjä Tarja Sandvik, SeAMK Maakuntakorkeakoulu Kurikka, puh. 040 680 7180