Siirry sisältöön

Tietoa valokuidusta ja hankkeesta

Miksi valokuitu?

  • Valokuitu tarjoaa häiriötöntä toimintavarmuutta tietoliikenteessä ja sen tiedonsiirtokapasiteetti on lähes rajaton
  • Mahdollistaa esim. etätyön, etäopiskelun, viihde- ja pelipalvelut, etäterveydenhoidon ja hoivapalvelut sekä älykodin palvelujen hallinnan (lämmitys, ilmastointi, turvapalvelut)
  • Ylivoimainen tulevaisuuden tietoliikenneyhteys

Mistä hankkeessa on kyse?

Hankkeella selvitetään Kurikan alueelle rakennettujen valokuituverkkojen kattavuus/ saatavuus ja kartoitetaan Kurikan yrityksien sekä maatilojen valokuidun tarve.

Miksi selvitetään/ kartoitetaan?

Yritysten uudenlaiset liiketoimintamallit edellyttävät nopeita ja toimivia verkkoyhteyksiä. Yritykset kansainvälistyvät, etätyöt lisääntyvät ja maatilojen toiminta on yhä enemmän teknologisempaa. Hankeselvityksen avulla pyritään edistämään nopeiden yhteyksien rakentamista taajamien yrityksille ja maatilayrittäjille Kurikassa, että voidaan mahdollistaa yhdenvertainen yrittäminen ja toimiminen niin palvelukeskittymissä, taajamissa kuin maaseudullakin. Lisäksi selvityksen avulla pyritään viemään eteenpäin kaupungin strategian mukaista digitalisaatiota.

Mitä hankkeesta saadaan?

Hankkeen lopputuloksena saadaan raportti, jota käytetään kaupungin laajakaistaverkon rakentamisesta koskevien päätösten ja priorisoinnin tukena. Raportti myös aktivoi toimijoita kiinnostumaan verkon rakentamisesta Kurikan alueelle.

Kuituverkkoesitteet

Alla olevista latauspainikkeista voit ladata yrityksille ja maatilayrityksille tarkoitetut esitteet.

Kuituverkot yrityksiin –esiselvityshanketta rahoittaa Leader Suupohja, Leader Liiveri ja Kurikan kaupunki. Organisaatioiden logot alla.