Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen kokouksen tiivistelmä 22.4.2024

85 § Kurikan kaupunkikonsernin riskienhallinnan raportointi

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi Kurikan kaupunkikonsernin riskienhallinnan raportoinnin.

86 § Henkilöstökertomus 2023

Kaupunginhallitus päätti merkitä henkilöstökertomuksen vuodelta 2023 tiedoksi ja esittää sen edelleen kaupunginvaltuustolle.

87 § Yhteistoimintamenettelyn päättäminen

Kaupunginhallitus päätti käynnistää yhteistoimintamenettelyn koulunkäynninohjaajien lomauttamiseksi tuotannollisista syistä koulujen loma-aikoina 3.6.2024-31.5.2025 välisenä aikana.

88 § Täyttölupa ja lisämääräraha koulunuorisotyöntekijöiden tehtäviin

Kaupunginhallitus päätti

  1. myöntää vapaa-aikalautakunnalle luvan täyttää kolme koulunuorisotyöntekijän tehtävää 1.8.2024 alkaen toistaiseksi.
  2. esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto myöntää 32 000 euron lisämäärärahan vapaa-aikatoimelle vuodelle 2024 ja lisämääräraha katetaan muista rahoitustuotoista.

89 § Täyttölupa liikunnanohjaajan toimeen Kurikan uimahalli Molskikseen

Kaupunginhallitus päätti myöntää vapaa-aikalautakunnalle luvan täyttää liikunnanohjaajan tehtävän uimahalli Molskiksessa 1.5.2024 alkaen toistaiseksi.

90 § Täyttölupa nuoriso-ohjaajan tehtävään

Kaupunginhallitus päätti myöntää vapaa-aikalautakunnalle luvan täyttää nuoriso-ohjaajan tehtävän 1.5.2024 alkaen toistaiseksi.

91 § Taiteen perusopetuksen järjestäminen 1.8.2024 alkaen

Alajärven kaupunki on järjestänyt musiikin laajan oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta, jonka toiminta-alue on kattanut myös Kurikan kaupungin. Kurikan musiikkiopiston siirtyessä Kurikan kaupungin omaksi toiminnaksi on kyse henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavasta muutoksesta sekä liikkeen luovutuksesta. Viranhaltijat siirtyvät virkasuhteisiin entisin palvelussuhteen ehdoin. Lisäksi siirtyvän henkilöstön osalta on laadittu henkilöstösopimus.

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä henkilöstösopimuksen.

92 § Asemakaava 03 Nummi kortteli 86, katu ja virkistysalue (Paulaharjuntie, Koulupolku, Nummentie)

Kaupunginhallitus päätti esittää asemakaava-asian MRL 52 §:n mukaisesti valtuuston hyväksyttäväksi.

93 § Asemakaava 18 Jurvan kirkonkylä korttelinosa 274 (Peurantie)

Kaupunginhallitus päätti esittää asemakaava-asian MRL 52§:n mukaisesti valtuuston hyväksyttäväksi.

94 § Jalasjärven Jalas r.y.:n lainahakemus ELY-rahoitteiseen Pukkioniemen pesäpallokentän kehittäminen tapahtuma-areenaksi -hankkeeseen

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että

  1. Jalasjärven Jalas r.y.:lle myönnetään 91.000 euroa hankeaikaista lainaa. Laina tulee maksaa viimeistään 31.12.2025. Lainan korko on 6 kk euribor + 0,5 %. Viitekorko on vähintään 0 %. Vastavakuudeksi sovitaan panttikirja Jalasjärven Kiuaskallion Rinnekahvilaan tai vaihtoehtoisesti henkilötakaus.
  2. talousarviota muutetaan kasvattamalla antolainasaamisten lisäystä 91.000 euroa ja rahoittamalla tämä muista rahoitustuotoista.

95 § Jalasjärven 4H-yhdistyksen lainahakemus ELY-rahoitteiseen Elämyspolut-hankkeeseen

Kaupunginhallitus päätti, että Jalasjärven 4H-yhdistykselle myönnetään 10.000 euroa hankeaikaista lainaa. Laina tulee maksaa viimeistään viimeisen hankemaksatuksen yhteydessä. Lainan korko on 6 kk euribor + 0,5 %. Viitekorko on vähintään 0 %. Vastavakuudeksi sovitaan henkilötakaus.

96 § Lisämäärärahan anominen vuoden 2024 talousarvioon

Kaupunginhallitus on myöntänyt vapaa-aikalautakunnalle luvan täyttää vapaa-aikatoimen suunnittelijan tehtävän 1.3.2024 alkaen toistaiseksi. Vapaa-aikatoimen nykyisessä talousarviossa ei ole määrärahaa vapaa-aikatoimen suunnittelijan tehtävään, vaan siihen tulee hakea erikseen lisämäärärahaa. Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto myöntää 45 000 euron lisämäärärahan vapaa-aikatoimelle vuodelle 2024 ja lisämääräraha katetaan muista rahoitustuotoista.

97 § Vapaa-aikalautakunnan määrärahaylitykset vuonna 2023

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy vapaa-aikalautakunnan valtuustoon nähden sitovan erän nettomenon ylityksen vuodelle 2023.

98 § Valtuustoaloite lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantamiseksi

Kaupunginhallitus päätti merkitä vastauksen aloitteeseen tiedoksi ja esittää kaupunginvaltuustolle, että aloite todetaan loppuun käsitellyksi.

99 § Kaupunginviraston sulkeminen 10.5. ja 1.–26.7.2024

Kaupunginhallitukselle päätti, että kaupungin virastopalvelut pidetään suljettuna 10.5. ja 1. – 26.7.2024. Kyseisinä aikoina kaupungin virastopalveluiden kysyntä on lomien takia vähäistä. Päivystysvelvoitteista huolehditaan normaalisti.

100 § Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano

Kaupunginhallitus päätti todeta kaupunginvaltuuston päätökset laillisiksi ja panna ne täytäntöön.

101 § Oikaisuvaatimus asiassa kaupunginhallituksen vierailu Italian parlamenttiin 8.4–13.4.

Kaupunginhallitus päätti hylätä oikaisuvaatimuksen.