Siirry sisältöön

AK 19 Jalasjärven kirkonkylä (Koivikko)

Asemakaavamuutos kaupunginosa 19 Jalasjärven kirkonkylä, korttelit 507-508, 523, 536

Asemakaavamuutos on vireille Jalasjärven kirkonkylässä Halli- ja Lähdetien jatkeen alueella valtatie 3 länsipuolella (Koivikon alueella). Alue on 1990-luvun alussa kaavoitettu sosiaalitointa- ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueeksi. Alueelle oli tällöin tarkoitus rakentaa allergiasairaala. Voimassa olevassa osayleiskaavassa kaavoitettava alue on osoitettu teollisuusalueeksi, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia sekä hautausmaa- ja virkistysalueeksi. Alueen maaperä on hautausmaatoiminnoille sopimatonta pohjaveden korkeuden vuoksi.
Kaava-alueella on LSL 49§ mukaan suojeltavan liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikka.

Alueelle on tavoitteena muodostaa teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta sekä tarkentaa olemassa olevan hautausmaa-alueen rajausta kaavallisesti ja näihin liittyviä vierusalueita.

Käsittelyvaiheet:

  1. Ympäristölautakunta: 5.4.2023 §12
  2. Kuulutus vireille: 20.4.2023
  3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä asemakaavaluonnos nähtäville:
    20.4.-22.5.2023
  4. Ympäristölautakunta:
  5. Asemakaavaehdotus nähtäville:
  6. Ympäristölautakunta:
  7. Kaupunginhallitus:
  8. Kaupunginvaltuusto:

Asemakaava-asiakirjat, luonnosvaihe:

Kaava-alueen sijainti:

Peltoniemi Jukka
toimistoarkkitehti
jukka.peltoniemi@kurikka.fi
044 550 2667
Kurikan kaupungin kirjaamo
kurikan.kaupunki@kurikka.fi
(06) 451 3555 vaihde ark. klo 9–15
Laurintie 21, 61300 Kurikka
Sulonen Kati
kaupungingeodeetti
kati.sulonen@kurikka.fi
044 735 5441