Siirry sisältöön

YVA-menettely, Taaborinvuoren-Miiluhaudanmäen-Jokiperän tuulivoimapuisto, Laihia

YVA-KUULUTUS


Ilmatar Laihia Oy on toimittanut Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA-menettely) annetun lain mukaisen arviointiohjelman Taaborinvuoren-Miiluhaudanmäen-Jokiperän tuulivoimapuisto, Laihia. Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin toteuttamisesta.


Ilmatar Laihia Oy suunnittelee Laihialle Taaborinvuoren-Miiluhaudanmäen-Jokiperän alueelle enintään 46 voimalan tuulivoimahanketta. Tuulivoimalat sijoittuvat seuraavasti: Taaborinvuoren alue 12 kpl, Miiluhaudanmäen alue 14 kpl ja Jokiperän alue 20 kpl. Voimaloiden yksikköteho tulisi olemaan enintään 10 MW. Suunniteltujen voimaloiden napakorkeus on enintään 225 metriä, roottorin halkaisija enintään 250 metriä ja voimaloiden pyyhkäisykorkeus enintään 350 metriä.


Hankkeen sähkönsiirto on suunniteltu toteutettavaksi ilmajohtona Taaborinvuorelta kohti kaakkoa koko hankealueen läpi, jatkaen Ilmajoen kuntarajaa seuraten Seinäjoelle suunnitellun Ooperin tuulivoimapuiston hankealueen eteläreunaan asti.


Arvioitavat tuulivoimalavaihtoehdot


VE0: hanketta ei toteuteta.


VE1: Toteutetaan 46 tuulivoimalan hanke.


VE2: Toteutetaan 30 tuulivoimalan hanke.


Hankkeen sähkönsiirto on suunniteltu toteutettavaksi 110 kV tai 400 kV ilmajohtona. Sähkönsiirron osalta tarkastellaan yhtä 25 km pitkää reittiä. Reitti kulkee Taaborinvuoren hankealueelta kaakkoon koko hankealueen läpi, ja jatkaa sitten Ilmajoen kuntarajaa seuraillen Seinäjoelle, suunnitellun Ooperin tuulipuiston hankealueen eteläreunalle asti. Ooperin hankealueen etelälaidassa reitti haarautuu kolmeen mahdolliseen linjausvaihtoehtoon, joita tarkastellaan Ooperin tuulivoimahankkeen YVAmenettelyn yhteydessä.


Kuulutuksen lopussa kartat hankevaihtoehdoista.


Arviointiohjelman ja kuulutuksen nähtävilläpito


Asiakirjat ovat nähtävillä 30.8. – 28.9.2023 seuraavasti:


Kuulutus: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla
www.ely-keskus.fi/kuulutukset/etela-pohjanmaa


Kuulutus ja arviointiohjelma: ympäristöhallinnon verkkosivuilla
www.ymparisto.fi/taaborinvuorimiiluhaudanmakijokiperatuulivoimaYVA


Kuulutuksen ja arviointiohjelman paperiversiot:

  • Laihian kunnanvirasto, tekninen osasto, Laihiantie 50, 66400 Laihia
  • Ilmajoen kunnanvirasto, Ilkantie 18, 60800 Ilmajoki
  • Seinäjoen kaupungintalo, Kirkkokatu 6, 60100 Seinäjoki
  • Kurikan kaupunki, Info-piste, Laurintie 21, 61300 Kurikka
  • Isonkyrön kunnanvirasto, Pohjankyröntie 136, 61500 Isokyrö


Lisäksi Laihian kuntaa, Ilmajoen kuntaa, Seinäjoen kaupunkia, Kurikan kaupunkia ja Isonkyrön kun-taa on pyydetty tiedottamaan kuulutuksesta verkkosivuillaan www.laihia.fi, www.seinajoki.fi, www.ilmajoki.fi, www.isokyro.fi ja www.kurikka.fi.


Mielipiteet ja lausunnot


Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja toimittamalla ne 28.9.2023 mennessä osoitteeseen: kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 262, Wolffintie 35, 65101 Vaasa. Viitteeksi EPOELY/1186/2023.


Hankkeessa yhteysviranomaisena toimiva Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus antaa arviointiohjelmasta yhteysviranomaisen lausunnon 30.10.2023 mennessä. Lausunto ja arviointiohjelmasta annetut mielipiteet ja lausunnot julkaistaan verkkosivuilla www.ymparisto.fi/taaborinvuorimiiluhaudanmakijokiperatuulivoimaYVA


Yleisötilaisuus


Arviointiohjelmaa koskeva kaikille avoin yleisötilaisuus järjestetään Laihian Ylipään nuorisoseuran-talolla, osoitteessa Tampereentie 1030, 66460 Haapala, keskiviikkona 13.9.2023 klo 18.00–20.00. Kahvitus 17.30 alkaen. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös verkkoyhteydellä seuraavan linkin kautta: https://youtube.com/live/9INWauI5LME?feature=share


Lisätietoja


Hankkeesta vastaava: Ilmatar Laihia Oy, Pietari Keskinen, pietari.keskinen@ilmatar.fi, puh. 040 625 7170


YVA-konsultti: Sweco Finland Oy, Jatta Salmi, jatta.salmi@sweco.fi puh. 050 919 5465.


YVA-menettely: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Tia Lummi-Lehtinen, tia.lummi-lehtinen@ely-keskus.fi puh. 0295 027048.


Tämä kuulutus julkaistaan 30.8.2023 ja pidetään nähtävillä 28.9.2023 saakka ELY-keskuksen verkkosivujen kuulutusosiossa. Kuulutus on julkaistu myös 30.8.2023 alkaen sivulla
www.ymparisto.fi/taaborinvuorimiiluhaudanmakijokiperatuulivoimaYVA


Vaasa 29.8.2023


ETELÄ-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS

Alustava voimalasijoittelu VE1 (46 voimalan hanke)
Alustava voimalasijoittelu VE2 (30 voimalan hanke)