Siirry sisältöön

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Siltanevan tuulivoimapuisto, Teuva

ILMOITUS KUULUTUKSESTA


Siltanevan tuulivoimapuisto, Teuva


Winda Energy Oy on toimittanut Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA-menettely) annetun lain mukaisen arviointiohjelman Tuulivoimapuisto Siltaneva, Teuva. Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin toteuttamisesta.


Winda Energy Oy suunnittelee tuulivoimapuistohanketta Etelä-Pohjanmaalle, Teuvan kunnan Siltanevan alueelle. Alue sijaitsee kunnan koillisosassa, Teuvan kunnan ja Kurikan kaupungin rajalla. Hankealueen pinta-ala on noin 1150 ha.


Hankealueelle suunnitellaan enintään 11 voimalan tuulipuistoa, jossa voimaloiden yksikköteho tulisi olemaan enintään 10 MW. Voimaloiden napakorkeus on enintään 200 metriä, roottorin halkaisija enintään 200 metriä ja voimaloiden pyyhkäisykorkeuden maksimi 300 metriä.


Hankkeen sähkönsiirron vaihtoehtona tutkitaan liittymistä hankealueen eteläpuolella kulkevaan EPV Energian 110 kV voimajohtoon.


Arviointiohjelman ja kuulutuksen nähtävilläpito


Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut arviointiohjelman ja kuulutuksen tiedoksi julkisella kuulutuksella. Asiakirjat ovat nähtävillä 30.5. – 28.6.2024:


• Kuulutus: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla
www.ely-keskus.fi/kuulutukset/etela-pohjanmaa


• Kuulutus ja arviointiohjelma: Ympäristöhallinnon verkkosivuilla
www.ymparisto.fi/siltaneva-tuulivoima-YVA


Lisäksi paperiversiot ovat nähtävillä:


• Teuvan asiointipiste, Rasintie 1 A, 64700 Teuva
• Kurikan kaupungin Jurvan kirjaston asiointipiste, Koulutie 3, 66300 Jurva


ETELÄ-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS