Siirry sisältöön

Ympäristövaikutusten arviointimenettely, Paulakankaan tuulivoimahanke, Teuva

www.ymparisto.fi/paulakangastuulivoimaYVA

YVA-KUULUTUS


Enersense Wind Oy on toimittanut Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA-menettely) annetun lain mukaisen arviointiohjelman Paulakankaan tuulivoimahanke, Teuva. Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin toteuttamisesta.


Enersense Wind Oy suunnittelee Teuvalle Paulakankaan alueelle enintään 15 voimalan tuulivoimahanketta. Hankealueen ulkoinen sähkönsiirto on tarkoitus toteuttaa hankealueelta maakaapelilla Kärppiön sähköasemalle Teuvalle. Hankealue sijaitsee noin viisi kilometriä Teuvan keskustasta luoteeseen.


Arvioitavat tuulivoimalavaihtoehdot


VE0: hanketta ei toteuteta.


VE1: Alueelle toteutetaan enintään 15 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 300 m, yksikköteho 7–10 MW ja kokonaisteho 105–150 MW.


VE2: Alueelle toteutetaan enintään 9 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus on 300 m, yksikköteho 7–10 MW ja kokonaisteho 63–90 MW.


Arvioitava sähkönsiirtovaihtoehto


Sähkö siirretään noin 5,3 kilometriä pitkällä maakaapelilla hankealueen eteläpuolella sijaitsevalle Kärppiön sähköasemalle Teuvalle.


Arviointiohjelman ja kuulutuksen nähtävilläpito


Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut arviointiohjelman ja kuulutuksen tiedoksi
julkisella kuulutuksella. Asiakirjat ovat nähtävillä 20.9. – 19.10.2023:


• Kuulutus: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla
www.ely-keskus.fi/kuulutukset/etela-pohjanmaa


• Kuulutus ja arviointiohjelma: ympäristöhallinnon verkkosivuilla
www.ymparisto.fi/paulakangastuulivoimaYVA


Arviointiohjelman ja kuulutuksen paperiversiot:


• Teuvan asiointipiste, (Rasintie 1 A, 64700 Teuva)
• Jurvan asiointipiste, (Koulutie 3, 66300 Jurva)
• Närpiön kaupungintalo, (Kirkkotie 2, 64200 Närpiö)


ETELÄ-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS