Siirry sisältöön

Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus, Pallonevan turvetuotantoalue

ILMOITUS KUULUTUKSESTA
Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus
Hakija: Markku Mäki-Saari, Kyrönranne 31, 61300 Kurikka
Dnro: LSSAVI/11686/2020
Asia: Pallonevan turvetuotantoalueen lohkon 1 ympäristölupahakemus, Kurikka.
Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito:
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto antaa yllä mainitun asian tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pide-tään nähtävillä 23.8. – 29.9.2021 aluehallintovirastojen vesi- ja ympäristölupien tietopal-velussa osoitteessa https://ylupa.avi.fi
Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.