Siirry sisältöön

Ympäristönsuojelulain 122 §:n mukainen päätös, Kurikan Vesihuolto Oy

Kuulutus

Asia                                   

Ympäristönsuojelulain 122 §:n mukainen päätös koskien melua aiheuttavaa tilapäistä toimintaa

Kuulutuksen julkaisupäivä

11.5.2022

Päätöksen tiedoksisaantipäivä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 18.5.2022.

Päätösnumero                  Ympäristöinsinöörin viranhaltijapäätös 11.5.2022 § 7

Antopäivä                          11.5.2022

Diaarinumero                    YMP/2022/224/723

Hakija                                 Kurikan Vesihuolto Oy

Toiminta                           

Kurikan kaupungin Miedon kylässä tapahtuva syväpohjavesikaivon asentaminen poraamalla 11. – 13.5.2022.

Päätöksen pääasiallinen sisältö

Kurikan kaupungin ympäristöinsinööri on hyväksynyt Kurikan Vesihuolto Oy:n tekemän ilmoituksen 11. – 13.5.2022 tapahtuvasta häiritsevää melua tuottavasta toiminnasta.

Nähtävilläpito

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 11.5.– 17.6.2022 Kurikan kaupungin internetsivustolla osoitteessa www.kurikka.fi > Kaupunki ja hallinto > Viralliset kuulutukset

Päätös on nähtävillä KTweb julkaisujärjestelmässä osoitteessa www.kurikka.fi > Kaupunki ja hallinto > Päätöksenteko > Esityslistat ja pöytäkirjat

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 17.6.2022.

Pöytäkirjanotteita valitusta varten voi tilata Kurikan kaupungin kirjaamosta, Laurintie 21, Kurikka, puh. 06 451 3555, kurikan-kaupunki@kurikka.fi. Kirjaamo on avoinna arkipäivisin klo 9-15.

Lisätietoja: Ympäristöinsinööri Miia Salonen, p. 050 362 9543, miia.salonen@kurikka.fi