Siirry sisältöön

Ympäristöluvan muuttamispäätös ympäristönsuojelulain 29 §:n mukaisessa asiassa / Puurox Oy

Asia                                   

Ympäristöluvan muuttamispäätös ympäristönsuojelulain 29 §:n mukaisessa asiassa.

Kuulutuksen julkaisupäivä

30.5.2022

Päätöksen tiedoksisaantipäivä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 6.6.2022.

Päätösnumero                  Ympäristölautakunta 25.5.2022 § 75

Antopäivä                          30.5.2022

Diaarinumero                    YMP/2020/213/721

Hakija                                 Puurox Oy

Toiminta

Voimalaitostuhkien ja valimohiekan hyödyntäminen varastokentän rakenteessa. Toiminnan sijaintipaikka on Kurikan kaupungin Jurvan alueella kiinteistöllä Puurox 301-416-2-9, osoite Hautakankaantie 64, Jurva.

Päätöksen pääasiallinen sisältö

Kurikan kaupungin ympäristölautakunta on hyväksynyt Puurox Oy:n ympäristöluvan muutoshakemuksen ympäristönsuojelulain 29 §:n mukaisessa asiassa hakemuksen mukaisesti ja lupaehdoilla tarkennettuna.

Luvanhaltijalle myönnetään lupa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta vakuutta vastaan ja päätöstä noudattaen.

Nähtävilläpito

Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 30.5. – 6.7.2022 Kurikan kaupungin internetsivustolla osoitteessa www.kurikka.fi > Kaupunki ja hallinto > Viralliset kuulutukset

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 6.7.2022.

Pöytäkirjanotteita valitusta varten voi tilata Kurikan kaupungin kirjaamosta, Laurintie 21, Kurikka, puh. 06 451 3555, kurikan-kaupunki@kurikka.fi. Kirjaamo on avoinna arkipäivisin klo 9-15.

Lisätietoja                         

vs. ympäristösihteeri Jonna Franttila, 050 407 9834, jonna.franttila@kurikka.fi.