Siirry sisältöön

Ympäristölautakunnan yleistiedoksianto

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan hallintolain 62 §:n mukaan, että kiinteistölle Mäkipää 301-404-32-2 ulottuvan luvattoman rakennustyön keskeyttämiseen liittyvät asiakirjat, joita ei muulla tavoin saa annettua tiedoksi kiinteistön omistajille, ovat kiinteistön omistajien saatavilla Kurikan kaupungin ympäristötoimessa, osoitteessa Kärrytie 1, 61300 Kurikka.

Yleinen tiedoksianto on nähtävillä 11.6.2019 – 29.7.2019 välisen ajan Kurikan kaupungintalon (Kärrytie 1, 61300 Kurikka), Jalasjärven palvelupisteen (Kirkkotie 4, 61600 Jalasjärvi) ja Jurvan palvelupisteen (Kauppatie 3 E, 66300 Jurva) ilmoitustauluilla.

Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä päivästä, jona tämä yleistiedoksianto on julkaistu virallisessa lehdessä.

Kurikassa 5.6.2019
Ympäristölautakunta