Siirry sisältöön

Yksinyrittäjien koronatuen haku on nyt avoinna

Yksinyrittäjän tuki

Yksinyrittäjien 2000 euron koronatuen kriteerit ja ohjeet ovat täsmentyneet. Haku tapahtuu ensisijaisesti sähköisesti. Tutustu alla oleviin ehtoihin ja mikäli täytät hakukriteerit voit hakea tukea alempana olevasta linkistä:

 • Kurikan kaupungilta tukea voi hakea päätoiminen yrittäjä, jonka yrityksen kotipaikka on Kurikka (YTJ:n mukaan) ja jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa. Päätoiminen yrittäjyys tarkoittaa, että yrittäjä on YEL-rekisterissä tai että hakija voi esittää minimissään 20 000 euron vuosittaisen yrittäjätulon tai laskutuksen. Tuki ei ole riippuvainen toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta.
 • Tuki on tarkoitettu yksinyrittäjän laskennallisiin, yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin (mm. tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja muut toimistomenot). Yritystoiminnasta aiheutuneena kustannuksena ei pidetä yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa.
 • Rahoitusta ei voida myöntää maa-, kala- ja metsätalouden yrityksille eikä maataloustuotteiden jalostukseen.
 • Tuen ehtona on, että yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronavirusepidemian vuoksi 16.3.2020 jälkeen ja että yksinyrittäjällä katsotaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan vuoden 2019 tilinpäätökseen tai veroilmoitukseen perustuen. Mikäli yritystoiminta on alkanut 31.12.2019 jälkeen, on toimitettava muu luotettava selvitys (jäljennös kirjanpidosta ja tiliote).
 • Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, jos yrityksen myyntituotot ovat laskeneet yli 30 % kulujen pysyttyä lähes samalla tasolla. Tuottoja arvioidaan vuoden 2020 kuukausittaisen kirjanpidon tai tiliotteiden perusteella. 
 • Mikäli yksinyrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi. Verovelkasuunnitelma pitää olla tehtynä ennen kuin laittaa hakemuksen.

Hakua varten täytyy täyttää sähköinen lomake, jossa on seuraavat tiedot. Perusteellisesti täytetyt hakemukset nopeuttavat huomattavasti päätöksentekoa:

 • Hakijan perustiedot ja toiminnan kuvaus
 • Hakijan mahdollisesti aiemmin saamat de minimis -tuet kuluvan vuoden ja kahden edellisen verovuoden aikana
 • Suunnitelma toiminnan vakauttamiseksi (miten yrittäjä aikoo käyttää saamansa avustuksen). Huom! Tuen saaminen edellyttää, että yritys aikoo jatkaa yritystoimintaa koronaepidemian jälkeen.

Hakemukseen jätettävät liitteet:

 • Viimeisin tilinpäätös tai viimeisin veroilmoitus
 • Jäljennökset kirjanpidosta ja/tai tiliotteista sen todentamiseksi miten myynti ja kustannukset ovat kehittyneet 2020
 • Todistus veroveloista (voit tilata todistuksen OmaVerossa. Todistus toimitetaan välittömästi OmaVeroon, josta voit tulostaa/tallentaa sen itsellesi)
 • Mikäli yrityksellä on verovelkaa, tarvitaan Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi

Yrittäjän täytyy hakiessaan vakuuttaa, että tiedot oikeita. Jos yrittäjä tekee kirjanpidon itse, tietojen ei tarvitse olla kirjanpitäjän oikeaksi todistamia, mutta yrittäjän tulee vakuuttaa, että ne ovat oikeita. Avustuksensaajan tulee viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteettomasti saamansa avustus. Väärinkäyttötapauksessa Kurikan kaupunki perii maksetun avustuksen takaisin.

Kaikki hakemukset liitteineen käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. Hakemuksia käsittelee kaupungin elinvoimaosaston henkilöstö, ensisijaisesti yritysasiamiehet ja apulaiskaupunginjohtaja. Paperihakemuksia käsittelee vastaanottovaiheessa mahdollisesti myös kirjaamo.

Avustusta voidaan myöntää 16.3.– 31.8.2020 välillä yksinyrittäjän toiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin yksinyrittäjän toiminnan vakauttamiseksi. On kuitenkin tärkeää huomata, että työ- ja elinkeinoministeriön Kurikan kaupungille myöntämä tukiraha voi loppua jo ennen elokuun loppua.

Kysymyksiä ja vastauksia yksinyrittäjien tuesta löytyy osoitteessa: https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-koronasta-ja-yksinyrittajista

Tiedote: Yksinyrittäjien koronatuen haku käynnistyy Kurikassa

Yksinyrittäjien koronatuen haku

Linkki sähköiseen yksinyrittäjien tukihakemukseen:

Yksinyrittäjien sähköinen tukihakemus

Paperisen tukihakemuksen voi tulostaa alla olevasta linkistä. Hakemus tulee postittaa osoitteeseen Kurikan kaupunki, kirjaamo, PL 500, 61301 Kurikka. Viitteeksi tulee kirjoittaa yksinyrittäjien tuki.

Toivomme hakemukset ensisijaisesti sähköisesti. Paperisten hakemusten käsittelyaika voi olla pidempi kuin sähköisten hakemusten.

Linkki yksinyrittäjien paperiseen tukihakemukseen:

Yksinyrittäjien paperinen tukihakemus

Lisätietoja antaa:

Koskela Anne
yritysasiamies
anne.koskela@kurikka.fi
044 732 4196
Kurikka Jussi-Pekka
yritysasiamies
jussi-pekka.kurikka@kurikka.fi
044 760 9122
Luukko Juha
apulaiskaupunginjohtaja
juha.luukko@kurikka.fi
044 550 2639