Siirry sisältöön

Vireilläolokuulutus: Esitys Kairannevan turvetuotantoalueen (Laihia) kalataloudelliseksi tarkkailusuunnitelmaksi


Pohjanlumme Ky on tarkkailuvelvollisen puolesta toimittanut 13.10.2021 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle hyväksyttäväksi esityksen Kairainnevan turvetuotantoalueen (Laihia) kalataloudelliseksi
tarkkailusuunnitelmaksi.
Esitetty tarkkailuohjelma perustuu seuraavaan päätökseen ja lupamääräykseen:
Kairainnevan turvetuotantoaluetta koskien Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös nro 175/2016/1 (antopäivä 14.12.2016) ja sen lupamääräys 15). Kairainnevan turvetuotantoaluetta koskien on annettu myös Vaasan hallinto-oikeuden päätös nro 20/0038/1 (antopäivä 27.5.2020) sekä Korkeimman hallinto-oikeuden päätös taltionumero 356 (antopäivä 28.5.2021).

Tämä kuulutus ja tarkkailuohjelmaesitys pidetään nähtävänä 12.11 – 20.12.2021 Kurikan kaupungin ja Laihian ja Maalahden kuntien ilmoitustaululla. Lisäksi kuulutus ja tarkkailuohjelmaesitys ovat nähtävänä ELY-keskuksen Internet-sivustolla: www.ely-keskus.fi -> Varsinais-Suomi -> Ajankohtaista -> Kuulutukset.