Siirry sisältöön

Oppilashuolto

Koulukuraattori

Koulukuraattori on koulun sosiaalialan ammattilainen, joka auttaa ja tukee työssään oppilaan ja koko kouluyhteisön hyvinvointia. Kuraattori tekee yhteistyötä oppilaan ja hänen perheensä, opettajien, koulun henkilökunnan ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Koulukuraattori on työssään vaitiolovelvollinen, joten keskustelut ovat luottamuksellisia.

Tule juttusille, kun haluat puhua asioistasi luotettavalle aikuiselle. Koulukuraattorille juteltava asia voi olla mikä tahansa mieltä askarruttava juttu: koulussa on vaikeaa, kavereitten kanssa on hankaluuksia, asiat ovat kotona sekaisin tai tunnet olevasi koulussa yksin.

Vanhempana voit ottaa kuraattoriin yhteyttä, jos sinulla on huoli lapsesi asioista esimerkiksi koulussa, vapaa-ajalla, kaverisuhteissa tai kotona on pulmallisia tilanteita. Kun otat yhteyttä, lähdemme yhdessä miettimään asiaa ja etsimään keinoja tilanteeseen. Myös koulun ulkopuolisten palvelujen tarpeellisuutta voimme tarvittaessa pohtia yhdessä.
Tule juttusille, nyppää hihasta, soita tai laita sähköpostia pienissä tai isommissa asioissa!

Koulukuraattorit

Alanen Tiina
koulukuraattori
tiina.alanen@kurikka.fi
050 521 5831
Laitila Jukka
koulukuraattori
jukka.laitila@kurikka.fi
040 487 9100
Työhuone Kampuksen Hyvinvointikäytävällä
Hautamäki Johanna
koulukuraattori
johanna.hautamaki@kurikka.fi
044 734 3762
Nisonen Ville
vastaava koulukuraattori
ville.nisonen@kurikka.fi
044 550 1939

Koulupsykologi

Koulupsykologi on oman alansa laillistettu ammattihenkilö, joka toimii koululla yhteistyössä oppilaiden, koulun henkilökunnan ja vanhempien kanssa. Koulupsykologi pyrkii tukemaan lasten ja nuorten koulunkäyntiä, oppimista ja hyvinvointia sekä antamaan asiantuntija-apua koulun muulle henkilökunnalle sekä vanhemmille.

Koulupsykologi auttaa oppilaita ja heidän perheitään pääasiassa kouluun liittyvissä ongelmatilanteissa sekä ohjaa tarvittaessa eteenpäin. Oppimisvaikeudet, keskittymishankaluudet tai vaikeus toimia ryhmässä sekä äkilliset kriisit oppilaan elämässä kuuluvat koulupsykologin työhön.

Koulupsykologi tekee psykologisia tutkimuksia oppimisvaikeuksien tarkemmaksi arvioimiseksi, auttaa tunne-elämän haasteiden selvittelyssä ja suunnittelee tukitoimia yhdessä opettajien ja vanhempien kanssa. Lisäksi koulupsykologi osallistuu koulun oppilashuoltoryhmään yhdessä muiden koulun ammattihenkilöiden kanssa, seuraa tarpeen mukaan oppitunteja sekä tapaa oppilaita yksilökäynneillä

Koulupsykologiin voivat ottaa yhteyttä opettajat, vanhemmat tai oppilas itse.

Koulupsykologi on vaitiolovelvollinen, joten keskustelut ovat luottamuksellisia.

Koulupsykologit

Perälä Maarit
Koulupsykologi
maarit.perala@jikky.fi
044 790 2539
Toppari Linda
Koulupsykologi
linda.toppari@jikky.fi
044 790 2440
Kylmälä Suvi
Koulupsykologi
suvi.kylmala@jikky.fi
044 452 5681