Siirry sisältöön

Arviointi

Hylätyn kokeen uusinta

Hylätyn kokeen uusintakuulustelut pidetään ennalta ilmoitettavassa luokassa klo 8.00–10.00. Kesän uusinta on poikkeavasti illalla (18-20). Ilmoittautumisen ja uusinnan päivämäärät näkyvät jaksoittain alla.

Jakso I

 • Ilmoittautuminen päättyy perjantaina 27.9.
 • Uusintapäivä maanantaina 7.10.

Jakso II

 • Ilmoittautuminen päättyy perjantaina 15.11.
 • Uusintapäivä maanantaina 25.11.

Jakso III

 • Ilmoittautuminen päättyy perjantaina 10.1.
 • Uusintapäivä maanantaina 20.1.

Jakso IV

 • Ilmoittautuminen päättyy perjantaina 21.2.
 • Uusintapäivä torstaina 5.3.

Jakso V

 • Ilmoittautuminen päättyy perjantaina 17.4.
 • Uusintapäivä maanantaina 27.4.

Jakso VI

 • Ilmoittautuminen päättyy maanantaina 1.6.
 • Uusintapäivä torstaina 4.6. (klo 18-20)

Uusintoihin ilmoittaudutaan Wilmassa:

 1. Avaa välilehti TENTIT
 2. Jos sivun alaosassa on jo valmiiksi luotu tulossa oleva tenttirivi, niin paina ko. kurssin kohdalla ILMOITTAUDU.
 3. Ellei kurssin tenttilomaketta ole vielä luotu, voit luoda sen itse sivun yläalaidan alasvetovalikoilla. Valitse tenttipäivä, opettaja ja kurssi ja paina TALLETA TENTTI.

Kurssiarvosana

Kurssiarvosana määräytyy kurssikokeen ja kurssin aikana annetun jatkuvan näytön tai muulla tavalla annetun näytön perusteella. Uusintakuulustelut arvostellaan samoilla kriteereillä kuin normaalit kurssikokeet. Suorituksista parempi jää kurssin arvosanaksi. Kunkin oppiaineen pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit arvioidaan numeroin.

Päättötodistuksen arvosana

Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien perusteella. Opiskelijan on suoritettava vähintään 2/3 kursseista hyväksyttävästi.

Päättötodistuksessa numeroin arvioitavat oppiaineet

Lukioasetuksen määrittämin numeroarvosanoin (asteikko 4 – 10) arvioidaan kaikki pakollisten oppiaineiden oppimäärät sekä valinnaiset vieraat kielet. Soveltavat kurssit arvostellaan suoritusmerkinnällä (S) tai hylätty (H). Opinto-ohjauksesta annetaan suoritusmerkintä.

Mikäli opiskelija pyytää, hän on oikeutettu saamaan suoritusmerkinnän (S) numeroarvioinnin sijasta liikunnasta ja sellaisista oppiaineista, joissa opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain yhden kurssin sekä valinnaisista vieraista kielistä, joissa opiskelija suorittaa enintään kaksi kurssia.

Hyväksytyn arvosanan (>= 5) uudelleen suorittaminen

Opiskelija voi yrittää korottaa hyväksyttyä kurssiarvosanaa yhden kerran syys- ja kevätlukukauden alussa erikseen järjestettävässä korotuskuulustelussa. Samoin yhden kerran voi korottamista yrittää osallistumalla normaalisti uudelleen kurssin opetukseen ja kurssikokeeseen.

 • Syyslukukauden aikana suoritettujen kurssien korotuskuulustelu pidetään to 23.1.2020 klo 18-20. Korotuskuulusteluun ilmoittaudutaan viimeistään viikkoa ennen kuulustelupäivää 17.1 mennessä.
 • Kevätlukukauden aikana suoritettujen kurssien korotuskuulustelu pidetään seuraavan syyslukukauden alussa to 29.8.2019 klo 18-20. Korotuskuulusteluun ilmoittaudutaan viimeistään viikkoa ennen kuulustelupäivää 23.8. mennessä.

Hylätyn arvosanan (4 tai H) uudelleen suorittaminen

Opiskelija voi osallistua hylätyn kurssin uusintakuulusteluun yhden kerran. Uusintakuulusteluun voi osallistua joko uusintakuulustelupäivänä tai kurssin voi suorittaa normaalissa kurssikokeessa kyseisen kurssin tullessa uudelleen tarjolle. Hylätyn kurssin voi rehtorin perustelluksi katsomasta syystä suorittaa uudelleen opetukseen osallistumatta.

Opiskelijan tulee ilmoittautua uusintakokeeseen kirjallisesti koulusihteerille. Ilmoittautuminen on sitova, joten ilman pätevää syytä kokeesta poissa oleva menettää uusintaoikeutensa. Sairaus on pystyttävä osoittamaan luotettavasti: joko oppilas tuo lääkärin tai terveydenhoitajan todistuksen tai vanhemmat ilmoittavat sairaudesta puhelimitse koepäivänä.

Normaalin uusinnan lisäksi on kesäkuun uusinnassa annettu vielä ylimääräinen yritys vanhan ehtolaiskuulustelun tapaan niille, jotka ovat mahdollisuutensa jo lukuvuoden aikana käyttäneet

Hylätyn kurssin voi suorittaa myös osallistumalla uudelleen kyseisen kurssin opetukseen sen tullessa toisessa kohden tarjolle ja suorittamalla siihen liittyvän kurssikokeen.