Siirry sisältöön

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 13.9.2021 nro 21/0039/1, valitus ympäristölupa-asiassa /Sompanevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen sekä ympäristöluvan myöntäminen lisäalueelle, Parkano

JULKINEN KUULUTUS
Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristönsuojelulain mukaisessa valitusasiassa
Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla: 13.9.2021
Päätöksen tiedoksisaantipäivä:
Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen
seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.
Päätöksen tiedoksisaantipäivä on 20.9.2021 (7 pv).
Asia:
Vaasan hallinto-oikeuden päätös 13.9.2021 nro 21/0039/1, valitus ympäristölupa-asiassa /
Sompanevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen sekä
ympäristöluvan myöntäminen lisäalueelle, Parkano.
Luvan hakija: Vapo Oy
Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito:
Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 13.9. – 20.10.2021 Vaasan hallintooikeuden
verkkosivuilla osoitteessa:https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html
Muutoksenhakuohjeet ja valitusaika:
Ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät kuulutetun päätöksen muutoksenhakua koskevasta
osasta sekä siihen liitetystä valitusosoituksesta. Valitusaika päättyy 20.10.2021.