Siirry sisältöön

Apua yrittäjälle koronatilanteesta johtuviin vaikeuksiin

Useat tahot ovat aloittaneet erilaisten tukitoimien kehittämisen, joilla pyritään auttamaan yrittäjiä koronaepidemian aiheuttamien vaikutusten hallinnassa ja ehkäisemisessä. Tälle sivulle on kerätty eri toimijoiden ohjeistusta. Tilanne muuttuu ja uutta tietoa päivitetään koko ajan lisää, joten kannattaa käydä säännöllisesti tutustumassa sivuston sisältöön. Sivuja päivitetty 4.9.2020.

Tältä sivulta löydät tietoja seuraavista aiheista:

Yksinyrittäjän tuki

Yksinyrittäjien 2000 euron koronatuen kriteerit ja ohjeet ovat täsmentyneet. Haku tapahtuu ensisijaisesti sähköisesti. Tutustu alla oleviin ehtoihin ja mikäli täytät hakukriteerit, voit hakea tukea. Huom! TEMin ohjeistukset päivittyneet eläkkeen ja verovelan osalta 29.4.2020.

 • Kurikan kaupungilta tukea voi hakea päätoiminen yrittäjä, jonka yrityksen kotipaikka on Kurikka (YTJ:n mukaan) ja jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa. Päätoiminen yrittäjyys tarkoittaa, että yrittäjä on YEL-rekisterissä tai että hakija voi esittää minimissään 20 000 euron vuosittaisen yrittäjätulon tai laskutuksen.
 • Päätoimiseksi yksinyrittäjäksi luettava henkilö voi saada mitä tahansa eläkettä, kunhan hän täyttää tuen muut ehdot. Eläkkeen saaminen ei ole este yksinyrittäjätuen myöntämiselle muiden ehtojen täyttyessä. (Tämä päivitys ohjeisiin on tullut voimaan 29.4.2020)
 • Yritys, jossa on useita yrittäjäasemassa olevia henkilöitä ja jotka tosiasiallisesti työskentelevät ko. yrityksessä, ei ole tukikelpoinen.
 • Rahoitusta ei voida myöntää maa-, kala- ja metsätalouden yrityksille eikä maataloustuotteiden jalostukseen.
 • Tuki on tarkoitettu yksinyrittäjän laskennallisiin, yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin (mm. tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja muut toimistomenot). Yritystoiminnasta aiheutuneena kustannuksena ei pidetä yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa.
 • Tuen ehtona on, että yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronavirusepidemian vuoksi 16.3.2020 jälkeen ja että yksinyrittäjällä katsotaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan vuoden 2019 tilinpäätökseen tai veroilmoitukseen perustuen. Mikäli yritystoiminta on alkanut 31.12.2019 jälkeen, on toimitettava muu luotettava selvitys (jäljennös kirjanpidosta ja tiliote).
 • Taloudellisen tilanteen ja liikevaihdon heikentyminen 16.3.2020 jälkeen on todennettava jäljennöksillä kirjanpidosta ja/tai tiliotteista (kulut ja myyntituotot). Merkittävänä heikentymisenä voidaan pitää sitä, että myyntituotot ovat laskeneet 30 prosenttia tai enemmän pysyttyään lähes samalla tasolla edellisen 12 kuukauden ajanjaksolla. Sesonkiluonteisessa liiketoiminnassa vertaillaan edellisen sesongin myyntituottojen kehitykseen.
 • Päätöksenteossa luotetaan yrittäjän hakemuslomakkeessa antamaan ilmoitukseen sekä hakemuksen yhteydessä lähetettyyn jäljennökseen kirjapidosta ja/tai tiliotteesta tai kirjallisesti toimitettuun dokumenttiin, josta muulla tavoin ilmenee myyntituottojen lasku 30 prosenttia tai enemmän. Mikäli myyntituottojen lasku tapahtuu myöhemmin, on hakijan mahdollista hakea avustusta 30.9. saakka.
 • Mikäli yksinyrittäjällä on verovelkaa, tulee hakuvaiheessa osoittaa tieto Verohallinnon hyväksymästä suunnitelmasta verovelan maksamiseksi, tieto ulosoton vastaavasta suunnitelmasta tai tieto verovelan maksujärjestelyhakemuksesta. (Tämä päivitys ohjeisiin on tullut voimaan 29.4.2020)

Hakua varten täytyy täyttää sähköinen lomake, jossa on seuraavat tiedot. Perusteellisesti täytetyt hakemukset nopeuttavat huomattavasti päätöksentekoa:

 • Hakijan perustiedot ja toiminnan kuvaus
 • Hakijan mahdollisesti aiemmin saamat de minimis -tuet kuluvan vuoden ja kahden edellisen verovuoden aikana
 • Suunnitelma toiminnan vakauttamiseksi (miten yrittäjä aikoo käyttää saamansa avustuksen). Huom! Tuen saaminen edellyttää, että yritys aikoo jatkaa yritystoimintaa koronaepidemian jälkeen.

Hakemukseen jätettävät liitteet:

 • Viimeisin tilinpäätös tai viimeisin veroilmoitus
 • Jäljennökset kirjanpidosta ja/tai tiliotteista sen todentamiseksi miten myynti ja kustannukset ovat kehittyneet kuukausittain vuonna 2020 (kukin kuukausi omanaan) –> taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, jos yrityksen myyntituotot ovat laskeneet yli 30 % 16.3. jälkeen kulujen pysyttyä lähes samalla tasolla
 • Todistus veroveloista (voit tilata todistuksen OmaVerossa. Todistus toimitetaan välittömästi OmaVeroon, josta voit tulostaa/tallentaa sen itsellesi) ja mikäli yrityksellä on verovelkaa, tieto Verohallinnon hyväksymästä suunnitelmasta verovelan maksamiseksi, tieto ulosoton vastaavasta suunnitelmasta tai tieto verovelan maksujärjestelyhakemuksesta.

Huomioithan, että voit hakea tukea vasta sitten, kun pystyt täyttämään hakemuksen perusteellisesti liitteineen.

Yrittäjän täytyy hakiessaan vakuuttaa, että tiedot oikeita. Jos yrittäjä tekee kirjanpidon itse, tietojen ei tarvitse olla kirjanpitäjän oikeaksi todistamia, mutta yrittäjän tulee vakuuttaa, että ne ovat oikeita. Avustuksensaajan tulee viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteettomasti saamansa avustus. Väärinkäyttötapauksessa Kurikan kaupunki perii maksetun avustuksen takaisin.

Kaikki hakemukset liitteineen käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. Hakemuksia käsittelee kaupungin elinvoimaosaston henkilöstö, ensisijaisesti yritysasiamiehet ja apulaiskaupunginjohtaja. Paperihakemuksia käsittelee vastaanottovaiheessa mahdollisesti myös kirjaamo. Hakemuksia käsitellään päivittäin. Päätöksistä tehdään viranhaltijapäätös ja päätös annetaan tiedoksi tuen hakijalle sähköpostitse. Maksatukset myönnetyistä tuista lähtevät viikoittain.

Avustusta voidaan myöntää 16.3.– 31.8.2020 välillä yksinyrittäjän toiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin yksinyrittäjän toiminnan vakauttamiseksi. On kuitenkin tärkeää huomata, että työ- ja elinkeinoministeriön Kurikan kaupungille myöntämä tukiraha voi loppua jo ennen elokuun loppua.

Kysymyksiä ja vastauksia yksinyrittäjien tuesta löytyy osoitteessa: https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-koronasta-ja-yksinyrittajista

Tiedote: Yksinyrittäjien koronatuen haku käynnistyy Kurikassa

Yksinyrittäjien koronatuen haku on nyt avoinna

Linkki sähköiseen yksinyrittäjien tukihakemukseen:

Yksinyrittäjien sähköinen tukihakemus

Paperisen tukihakemuksen voi tulostaa alla olevasta linkistä. Hakemus tulee postittaa osoitteeseen Kurikan kaupunki, kirjaamo, PL 500, 61301 Kurikka. Viitteeksi tulee kirjoittaa yksinyrittäjien tuki.

Toivomme hakemukset ensisijaisesti sähköisesti. Paperisten hakemusten käsittelyaika voi olla pidempi kuin sähköisten hakemusten.

Linkki yksinyrittäjien paperiseen tukihakemukseen:

Yksinyrittäjien paperinen tukihakemus

Yrityksen digituki

Kurikkalaiset yritykset voivat hakea kaupungilta tukea vuonna 2020 tehtyihin uusiin digitalisaatiotoimenpiteisiin kuten uusiin verkkosivuihin, verkkokauppoihin ja järjestelmähankintoihin. Tuen suuruus on 200€.

Lue lisää: https://kurikka.fi/digituki.

Kurikkalaista yrittäjäkokemusta ja tukea saatavilla

Kaksitoista kokenutta yrittäjää/yrityselämän vaikuttajaa ovat lähteneet mukaan talkoisiin. Näiden nimien takana on valtava määrä kokemusta yrityselämän laskuista ja nousuista. Mentorit antavat aikaansa, apuja ja vertaistukea kurikkalaisille yrittäjille tässä vaikeassa tilanteessa. Tarkoitus ei ole tarjota valtion luomia tukipaketteja, vaan kokemusta, käytännön vinkkejä, henkistä tukea, vertaiskeskustelua, jne. Käytä siis mahdollisuus hyväksesi ja ota yhteyttä konkareihin (ensisijaisesti puhelimitse). Palvelu on maksutonta. Katso lista mentoreista alla olevasta kuvasta tai linkistä.

Kokemusta ja tukea yrittäjälle

Suusuojainten valmistus

Tekstiilialan yrittäjä! Pystytkö pikaisesti käynnistää kankaisten suusuojainten ja/tai suojavaatteiden valmistuksen? Suojaimista on nyt pulaa erityisesti sosiaali- ja terveyspuolella, jonne tuotteita kannattaa aktiivisesti markkinoida. Jos valmistat em. tuotteita, kerro siitä myös kaupungin yritysasiamies Jussi-Pekka Kurikalle, että voimme välittää tietoa eteenpäin.

Lue lisää: Kootusti tietoa yrityksille hengityssuojaimista koronavirustilanteessa

Muut yhteistyötahot

Yrityskauppapalvelut tarjoaa maksuttoman puolen tunnin etätapaamisen (verkko- tai puhelinkeskustelu) yrityksen myyntiä, ostoa tai sukupolvenvaihdosta suunnitteleville yrittäjille. Tapaamisessa tasataan tiedot tilanteesta, keskustellaan tavoitteista ja tehdään ehdotus seuraavista askelmerkeistä. Laita viestiä juhatall@gmail.com ja sinuun ollaan yhteydessä mahdollisimman pian. Tarjous on voimassa 15.6.2020 saakka.

Hallituspartnerit Pohjanmaa ry yhteistyössä Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan kauppakamareiden kanssa tarjoaa keskusteluapua ja asiantuntemusta alueen yritysten käyttöön koronakriisin aiheuttamissa haasteissa. Palvelu on maksutonta ja tarjolla kaikille Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla toimiville yrityksille ja yrittäjille.

Suomen Yrittäjät ovat koonneet sivustolleen kattavan tietopaketin:
Kaikki koronasta yrittäjälle

Uusyrityskeskus Neuvoa-antavasta saa neuvonta-apua koronakriisin vuoksi talousvaikeuksiin joutuneille yrityksille ja yrittäjille. Apua tarvitsevat voivat olla yhteydessä puhelimitse tai varata aikoja uusyrityskeskuksen neuvontaan ajanvarauskalenterista www.neuvoa-antava.fi

Yritys-Suomi Talousapu -neuvontapalvelu

 • auttaa ja neuvoo talous- ja maksuvaikeuksissa olevia yrittäjiä
 • neuvojat ovat yrityksen talouden- ja terveyttämisen asiantuntijoita
 • palvelu on luottamuksellista ja maksutonta
 • soita 0295 024880 (pvm/mpm) ma-pe klo 9.00–16.00

KEHA-keskuksen tuet ja hyvitykset ravitsemisyrityksille

 • Kaksi tukimuotoa ravitsemisalan yrityksille
  • Hyvitys toiminnan rajoittamisesta
   • Osalle yrityksille maksetaan joukkomaksatuksena
   • Osalle erillisellä hakemuksella (haettava 31.8. mennessä)
   • Voit tarkistaa kuuluuko yrityksesi joukkomaksatuksen piiriin osoitteessa https://mara.ahtp.fi/
  • Tuki uudelleen työllistämiseen
   • Tukea valmiuteen ja kykyyn työllistää työntekijöitä koronaepidemiaa edeltänyttä tilannetta vastaavalle tasolle toiminnan käynnistyessä rajoitusajan jälkeen
   • Haettava 31.10. mennessä

ELY-keskusten kehittämispalvelut: analyysi

Palvelussa saat avuksesi kokeneen liikkeenjohdon konsultin 1-2 päiväksi, jonka kanssa kartoitat yrityksesi nykytilan esim. talouden, markkinoiden, tuotteiden ja toimintaympäristön osalta. Lopputuloksena on yrityksesi kehittämissuunnitelma. Palveluun on tehty muutoksia koronavirusepidemian vuoksi: palvelu soveltuu nyt myös muutostarpeiden arviointiin ja lyhyen tähtäimen selviytymissuunnitelman tekemiseen. Analyysi-palvelun hinta asiakkaalle on 30 euroa + alv/päivä. Koronavirusepidemian vuoksi palvelun hintaa on alennettu, jotta pienimilläkin yrityksillä olisi mahdollisuus käyttää palveluja. Normaalihinta on 220 € + alv/pvä.

Maaseutuohjelman kehittämishankkeilla on mahdollisuus auttaa koronan aiheuttamia haasteita. Hankkeiden sisältöjen mukaisesti neuvonta, ohjeistus ja tiedonvälitys saattavat helpottaa yrittäjien tilannetta huomattavasti. Kysy lisää Leader Suupohja (Kurikka + Jurva) tai Leader Liiveri (Jalasjärvi).

Maaseudun yritysten ja maatalouden väliaikainen tukipaketti 18.5. alkaen

Maaseudun yritysten väliaikainen tuki

 • maatilojen yhteydessä harjoitettavaan yritystoimintaan sekä
 • alle 10 henkilöä työllistäville yrityksille, jotka jalostavat ja myyvät maataloustuotteita.
 • Lisätiedot

Alkutuotannon väliaikainen tuki

Tuki on tarkoitettu alkutuotannon alalla toimiville, koronakriisistä suoraan kärsineille yrityksille. Tällaisia ovat esimerkiksi sellaiset erikoistuneet maatilat, porotilat ja puutarhatilat, jotka myyvät tuotteitaan suoraan ravintoloille tai muille ostajille ja joiden tuotteiden menekki on pysähtynyt tai merkittävästi pienentynyt koronakriisin vuoksi. Lisätiedot

Yrittäjän oikeus työttömyysturvaan

TE-palveluiden sivuille on koottu tärkeää tietoa työnhakijaksi ilmoittautuvalle yrittäjälle. Sieltä löytyy myös mm. ohjeet: Työnhakijaksi ilmoittautuminen Oma asiointi -palveluun askel askeleelta.

Hallitus on esittänyt, että työttömyysturvan väliaikaiset muutokset jatkuisivat 31.12.2020 saakka. Alun perin väliaikainen työmarkkinatuki oli päättymässä 30.6. Lisätietoja Kelan sivulta osoitteesta https://www.kela.fi/tyottomyysturva-yrittaja.

Verohallinto

Päivittyvä kooste koronatilanteen vaikutuksista veroasioiden hoitamiseen

#tueyrittäjää: kurikkalaisia verkkokauppoja ja noutoruokapaikkoja

Koronapandemian jyllätessä yritysten toimeentulo riippuu täysin siitä, miten ihmiset käyttävät palveluita. Olemme koonneet www.asujaela.fi sivulle listaa kurikkalaisista verkkokaupoista. Suosittelemme edelleen hankkimaan välttämättömät ostokset paikallisista kivijalkakaupoista ja käyttämään palveluita (terveenä!), mutta haluamme myös kannustaa tutustumaan kattavaan verkkokauppatarjontaan. Lista päivittyy jatkuvasti, kun saamme tietoomme palveluntarjoajia. Lähetä logo ja linkki verkkokauppaasi osoitteeseen jussi-pekka.kurikka@kurikka.fi.

PS. Lataa MyCashflown maksuton opas verkkokaupan markkinointiin tästä.

Sivuille on koottu listaus myös kurikkalaisista ravintoloista ja kahviloista, joista asiakkaat voivat noutaa syötävää. Auta yrittäjää ja helpota omaa arkeasi tilaamalla välillä noutoruokaa!

Puuttuuko yrityksesi listalta? Lähetä logo, yhteystiedot ja mahdollinen linkki verkkosivullesi osoitteeseen jussi-pekka.kurikka@kurikka.fi.

Kaupungin vuokra-asiat

Tiedustelut ja kyselyt liittyen Kurikan Toimitilat Oy:n vuokriin tulee osoittaa suoraan toimitusjohtaja Tapio Ketoselle p. 044 7022 467, tapio.ketonen@kurikka.fi

Tiedustelut ja kyselyt liittyen kaupungin vuokriin (vuokranantajana Kurikan kaupunki, ei Kurikan Toimitilat Oy) tulee osoittaa apulaiskaupunginjohtaja Juha Luukolle p. 044 550 2639, juha.luukko@kurikka.fi

Yrityspalvelupiste Formu

Yrityspalvelupiste Formu palvelee yrittäjiä osoitteessa Keskuspuistikko 14, Kurikka.Voit olla yhteydessä kaupungin elinvoimaosaston väkeen myös puhelimitse ja sähköpostillakin. Voit myös liittyä “Formu ja yrittäjät” -WhatsApp-ryhmään: https://chat.whatsapp.com/GCAhqEsAXI6GbeOEo57mJn

Formun asiantuntijat:
apulaiskaupunginjohtaja Juha Luukko p. 044 550 2639 juha.luukko@kurikka.fi
yritysasiamies Jussi-Pekka Kurikka p. 044 760 9122 jussi-pekka.kurikka@kurikka.fi maaseutupäällikkö Reijo Hämäläinen p. 0400 877 679 reijo.hamalainen@kurikka.fi
maaseutuasiamies Pirjo Tammela p. 0500 234 441 pirjo.tammela@kurikka.fi
korkeakouluasiamies Tarja Sandvik p. 0406807180 tarja.sandvik@seamk.fi
projektipäällikkö Osku Ketola p. 044 550 2901 henry.ketola@kurikka.fi

Pysy mukana uutisvirrassa ja tilaa Kurikan elinkeinotoimen uutiskirje : https://kurikka.fi/tyo-ja-yrittaminen/yrityspalvelut/uutiskirje/