Siirry sisältöön

Tuuramäen tuuli- ja aurinkovoimahankkeen ilmoituksen arviointiseloste

Ilmoitus ympäristövaikutusten arviointiselostuksen kuulutuksesta

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ilmoittaa ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) mukaisesti Ilmatar Virrat Oy:n Pirkanmaan maakunnassa Virtain kaupungin alueelle suunniteltavasta Tuuramäen tuuli- ja aurinkovoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen vireilläolosta hankkeen vaikutusalueella.

Kuulutus julkaistaan Pirkanmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla www.ely-keskus.fi/kuulutukset/pirkanmaa. Ilmoitus kuulutuksesta julkaistaan hankkeen todennäköisen vaikutusalueen kuntien sähköisillä ilmoitustauluilla.

Kuulutus ja arviointiselostus ovat nähtävillä 17.6. – ­­­­­­­­­­­­16.8.2024 Pirkanmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla (verkko-osoite edellä) ja ympäristöhallinnon verkkosivuilla www.ymparisto.fi/TuuramaentuulijaaurinkovoimahankeYVA

Arviointiselostuksesta on painettu versio seuraavissa toimipaikoissa aukioloaikojen mukaan:

• Pirkanmaan ELY-keskus, Yliopistonkatu 38 (Attila), Tampere

• Virtain kaupungintalo, Virtaintie 26, Virrat

• Seinäjoen kaupungintalo, Kirkkokatu 6, Seinäjoki

• Alavuden kaupunginvirasto, Torikatu 4, Alavus

• Parkanon kaupungintalo, Parkanontie 37, Parkano

• Kurikan kaupungintalo, Laurintie 21, Kurikka

• Kihniön kunnanvirasto, Kihniöntie 46, Kihniö

Hanke ja arvioitavat vaihtoehdot

Ilmatar Virrat Oy suunnittelee Tuuramäen tuuli- ja aurinkovoimavoimahanketta Virtain kaupungin luoteisrajalle Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakuntien rajalle

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

Vaihtoehto 0 (VE0): Hanketta ei toteuteta

Vaihtoehto 1 (VE1): Hankealueelle rakennetaan enintään 16 uutta tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 320 metriä ja yksikköteho noin 7–10 MW. Aurinkovoima-alueen kokonaispinta-ala on noin 387 hehtaaria ja nimellisteho noin 310 MWp.

Vaihtoehto 2 (VE2): Hankealueelle rakennetaan enintään 13 uutta tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 320 metriä ja yksikköteho noin 7–10 MW. Aurinkovoima-alueen kokonaispinta-ala on noin 105 hehtaaria ja nimellisteho 85 MWp.

Tuulivoimapuiston liittämiseksi valtakunnan sähköverkkoon tarkastellaan alustavasti kahta toteutusvaihtoehtoa:

Vaihtoehto A (SVEA): Hankkeen sähkönsiirtoa varten hankealueen keskivaiheille Seinäjärventien läheisyyteen rakennetaan sähköasema. Sähköasemalta rakennetaan uusi 110 tai 400 kV ilmajohto länteen Madesjärvelle, josta reitti kääntyy etelään kohti Parkanoa. Rakennettavan voimajohdon pituus on noin 33,1 kilometriä. Liityntä kantaverkkoon tulee tapahtumaan Fingrid Oyj:n suunnitteilla olevaan Kristiinankaupunki-Nokia-voimajohtolinjaan Parkanon pohjoisille suunnittelualueille rakennettavalle sähköasemalle.

Vaihtoehto B (SVEB): Hankkeen sähkönsiirtoa varten hankealueen keskivaiheille Seinäjärventien läheisyyteen rakennetaan sähköasema. Sähköasemalta rakennetaan uusi 110 tai 400 kV ilmajohto lounaaseen kohti Kuivasjärveä. Rakennettavan voimajohdon pituus on noin 31,7 kilometriä. Liityntä kantaverkkoon tulee tapahtumaan Fingrid Oyj:n suunnitteilla olevaan Kristiinankaupunki-Nokia voimajohtolinjaan Parkanon pohjoisille suunnittelualueille rakennettavalle sähköasemalle.

Vaikuttaminen ja yleisötilaisuus

Arviointiselostuksesta voi esittää mielipiteitä kirjallisesti toimittamalla ne viimeistään 16.8.2024 Pirkanmaan ELY-keskuksen sähköpostiosoitteeseen kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi tai postitse osoitteeseen Pirkanmaan ELY-keskus, PL 297, 33101 Tampere (viitteenä PIRELY/14582/2022).

Arviointiselostuksesta järjestetään yleisötilaisuus Virroilla tiistaina 18.6.2024 klo 17-19 Kurjenkylän kylätalossa (Kurjenkyläntie 232, 34770 Kurjenkylä, Virrat).

Pirkanmaan ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue toimii hankkeen YVA-menettelyn yhteysviranomaisena.

Ylitarkastaja

Marcus Nykopp

Tampereella 6.6.2024

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus