Siirry sisältöön

Tiedote varhaiskasvatuksessa olevien lasten huoltajille

Hallitus on päättänyt purkaa varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen rajoitukset 14.5.2020 alkaen. Tämän myötä myös Kurikan varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa palataan normaaliin toimintaan hallitusti, turvallisuudesta huolehtien ja normaaliolojen lainsäädäntöä noudattaen.

Rajoitusten purkamisen jälkeen lapsiryhmän enimmäiskokoa määrittelee varhaiskasvatuslaki. Olemme pyytäneet huoltajia ilmoittamaan oman lapsen/lasten palaamisesta varhaiskasvatukseen saadaksemme tietoa siitä, millaisia ryhmiä rajoitusten purkamisen myötä on odotettavissa. Pääsääntöisesti varhaiskasvatuksessa toimitaan omissa ryhmissä ja yksiköissä. Jos lapsimäärä osoittautuu selkeästi liian pieneksi toiminnan tarkoituksenmukaisen järjestämisen kannalta, hoitopaikoissa arvioidaan, onko toiminnan tiivistäminen mahdollista kokonaistilanne huomioiden. Mahdollisista muutoksista tiedotetaan huoltajille erikseen.

Päivän aikana suositaan erityisesti pienryhmätoimintaa, jotta koko ryhmän yhtäaikainen yhdessäolo olisi mahdollisimman vähäistä. Lapsiryhmät ovat pääsääntöisesti vain omissa ryhmätiloissaan ja ulkoilevat mahdollisimman paljon. Ruokailut toteutuvat monissa yksiköissä normaalistikin pääosin omissa ryhmissä. Yksiköissä, joissa on yhteinen ruokailutila, ruokailuja porrastetaan mahdollisuuksien mukaan ja huomioidaan tilojen mahdollistama väljyys. Kriittisiä pintoja (kahvat, ottimet jne.) puhdistetaan ja vaihdetaan tehostetusti.

Ryhmien välistä kanssakäymistä ja henkilökunnan liikkumista ryhmien välillä vältetään mahdollisuuksien mukaan. Samalla otetaan kuitenkin huomioon myös se, että käytössä oleva työvoima jakautuu lasten tarpeiden mukaan, jotta voidaan taata hyvä ja turvallinen hoito. Kaikissa välttämättömissä siirtymätilanteissa huolehditaan hyvästä hygieniasta.

Tarkempia ryhmäkohtaisia toimintaohjeita saat lapsesi oman ryhmän kasvattajilta, päiväkodinjohtajilta ja perhepäivähoidon ohjaajilta. Avoin keskustelu ja joustavuus ovat ensisijaisen tärkeitä. Noudattamalla annettuja hygieniaohjeita ja muita ohjeita mahdollistamme paluun varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen mahdollisimman turvallisesti.

Yhteistyöllä ja yhdessä!


Ohessa tärkeimpiä nostoja THL:n ja Opetushallituksen ohjeistuksista, joita noudattaen varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen voidaan palata hallitusti ja turvallisesti:

Varhaiskasvatukseen ei saa tulla sairaana
Varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen tullaan ainoastaan täysin terveenä. On ensisijaisen tärkeää, että puolikuntoista tai flunssaista lasta ei tuoda hoitoon. Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky. Jos lapsi sairastuu päivän aikana, hänet siirretään erilliseen tilaan odottamaan vanhempaa aikuisen valvonnassa.

Riskiryhmään kuuluvat voivat olla yhteydessä hoitavaan lääkäriin
Hoitava lääkäri arvioi, voiko lapsi, jolla tai jonka perheenjäsenellä on vaikea perussairaus tai joka tarvitsee säännöllistä puolustuskykyä lamaavaa lääkitystä, palata varhaiskasvatukseen.

Tarpeettomia fyysisiä kontakteja tulee välttää
Varhaiskasvatuksessa vältetään tilanteita, joissa ollaan suorassa kosketuksessa muiden kanssa. On kuitenkin tärkeää huolehtia, että lapsi saa tarvitsemansa aikuisen läheisyyden, turvan ja vuorovaikutuksen mahdollisimman samalla tavalla kuin ennenkin.

Muiden kuin lasten ja henkilökunnan oleskelua varhaiskasvatuksen alueella vältetään. Kukin yksikkö määrittelee omaan tilanteeseensa sopivat käytännöt ja ohjeistaa perheitä toimimaan niiden mukaisesti, esimerkiksi lasten tuonti- ja hakutilanteissa.

Hyvä käsi- ja yskimishygienia estää tartuntoja
Sekä lapset että aikuiset pesevät kätensä aina tullessaan varhaiskasvatukseen. Lisäksi käsien pesusta huolehditaan koko päivän ajan kaikissa siirtymätilanteissa. Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttöinen nenäliina tai suu suojataan omalla kyynärtaipeella.

Siivousta tehostetaan
Puhtauspalvelut ovat tehostaneet siivousta THL:n ohjeiden mukaisesti. Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa vältetään sellaisten materiaalien käyttämistä, joita on hankala puhdistaa

Lapsella on hyvä olla eri vaatteet kotona ja varhaiskasvatuksessa. Tavaroiden kuljettamista kodin ja hoidon välillä ei suositella, ja siksi varhaiskasvatukseen/esiopetukseen ei toistaiseksi saa tuoda omia leluja.

Koskenvalta Outi
varhaiskasvatuspäällikkö
outi.koskenvalta@kurikka.fi
050 595 0560