Siirry sisältöön

Tiedote perusopetuksen oppilaille sekä oppilaiden huoltajille

Valtioneuvosto linjasi 29.4.2020, että koronaepidemiasta johtuvat rajoitukset perusopetuksessa puretaan 14.5. alkaen. Tämä tarkoittaa sitä, että myös Kurikan peruskouluissa palataan lähiopetukseen torstaina 14.5.2020.

Hallitus teki päätöksensä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen rajoitteiden purkamisesta terveysviranomaisten arvion pohjalta. Epidemiologisen arvion perusteella valmiuslain varhaiskasvatusta ja perusopetusta koskevan soveltamisasetuksen jatkamiselle ei ole enää perusteita.

Kaikki opetus toteutetaan torstaista 14.5. lähtien lähiopetuksena kouluilla. Opetusta ei voida jatkaa etäopetuksena, vaikka opetuksen järjestäjä tai huoltaja haluaisi niin.

Oppilaan tulee lähtökohtaisesti osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole myönnetty tilapäisesti vapautusta. Lupaa poissaoloon tulee siis aina hakea perustelujen kera oman koulun rehtorilta tai koulunjohtajalta Wilmasta löytyvällä sähköisellä lomakkeella. Lomake löytyy ainoastaan Wilman selainversiosta (wilma.kurikka.fi > hakemukset ja päätökset > tee uusi hakemus). Lomaketta ei siis löydy Wilma-sovelluksesta.

Opetuksessa pyritään etenemään lukujärjestyksen mukaisesti huolehtien kuitenkin mahdollisimman hyvin oppilaiden ja henkilökunnan turvallisuudesta. Kouluissa mietitään keinoja vähentää fyysisiä kontakteja esimerkiksi järjestämällä opetustilat mahdollisimman väljästi. Ratkaisut mietitään koulukohtaisesti. Välitunnit järjestetään niin, että samassa tilassa on samanaikaisesti mahdollisimman vähän oppilaita, ja kouluruokailut hoidetaan mahdollisimman joustavasti ja väljästi. Isoja kokoontumisia, kuten kevätjuhlia tai kouluun tutustumisia ei tänä keväänä järjestetä.

Kaikkein tärkeintä oppilaiden ja henkilökunnan turvallisuuden kannalta on, ettei kouluun tulla sairaana. Pienikin flunssan oire on syy jäädä kotiin. Sairauspoissaolot on kuitenkin ilmoitettava tavalliseen tapaan luokanopettajalle tai luokanohjaajalle. THL:n ohjeistuksen mukaan kouluun voi tulla kahden täysin oireettoman päivän jälkeen.

Kouluissa noudatetaan tarkasti annettuja hygieniaohjeita. Oppilaita ja henkilökuntaa ohjeistetaan oikeaoppiseen käsi- ja yskimishygieniaan. Lisäksi koulujen siivousta on tehostettu THL:n ohjeiden mukaisesti.

Terveysviranomaisten mukaan ei ole näyttöä siitä, että kasvomaskin laaja käyttö terveillä henkilöillä auttaisi vähentämään tartuntoja. Kasvomaski voi estää virusta kantavaa ihmistä tartuttamasta muita, mutta se ei suojaa käyttäjäänsä virustartunnalta. Jos maskia käyttää väärin, se voi jopa lisätä koronaviruksen tartunnan riskiä.

Koulukuljetukset järjestetään torstaista 14.5. lähtien normaalisti. Kuljetuksissa pyritään mahdollisuuksien mukaan huomioimaan turvavälit ja hyvä hygienia. Jos oppilas ei osallistu koulukuljetukseen, siitä tulee ilmoittaa normaaliin tapaan kuljetusyhtiölle.

On tärkeää huomioida, että vaikka koulut aukeavat, tarpeettomat yli kymmenen hengen kokoontumiset ovat edelleen kiellettyjä ja kaikkia fyysisiä kontakteja on yhä syytä välttää. Vanhempia pyydetään edelleen huolehtimaan, että lapset ja nuoret eivät kokoonnu vapaa-ajalla tarpeettomasti. Kouluissa oppilaat ovat päivittäin samojen ihmisten läheisyydessä, mutta jos kaikki viettävät vapaa-aikansa eri ihmisten seurassa, koko ryhmän välilliset kontaktit kasvavat.

Mahdollisista muutoksista tiedotetaan Wilman kautta.