Siirry sisältöön

Tasavallan presidentin vaali 2024

Tasavallan presidentin vaali toimitetaan sunnuntaina 28.1.2024 ja tarvittaessa toinen vaali 11.2.2024.

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 17.-23.1.2024, ulkomailla Suomen edustustoissa 17.-20.1.2024 ja suomalaisissa laivoissa 10.-20.1.2024. Mahdollisen toisen vaalin ennakkoäänestys kotimaassa toimitetaan 31.1.-6.2.2024 ja ulkomailla Suomen edustustoissa 31.1.-3.2.2024.

Yleiset ennakkoäänestyspaikat Kurikassa:

 • Kurikan kampus, Huovintie 1
 • Jurvan kirjasto, Koulutie 3
 • Jalasjärven kirjasto, Keskustie 24

Yleiset ennakkoäänestyspaikat ovat avoinna:

 • ke-pe 17.-19.1.2024 kello 10.00-18.00
 • la-su 20.-21.1.2024 kello 10.00-16.00
 • ma-ti 22.- 23.1.2024 kello 10.00-20.00

Mahdollisen toisen vaalin ennakkoäänestyspaikkojen aukiolo:

 • ke-pe 31.1.-2.2.2024 kello 10.00-18.00
 • la-su 3.-4.2.2024 kello 10.00-16.00
 • ma-ti 5.-6.2.2024 kello 10.00-20.00

Äänestäjä on velvollinen esittämään vaalitoimitsijalle selvityksen henkilöllisyydestään.

Vaalitoimikunta toimittaa ennakkoäänestyksen seuraavissa kaupunginhallituksen määräämissä toimintayksiköissä erikseen ilmoitettavana aikana. Toimintayksiköissä voivat äänestää ainoastaan niissä asukkaina tai hoidettavina olevat henkilöt.

 • Kurikan terveyskeskus, akuutti- ja kuntoutusyksikkö
 • Jurvan terveysasema, vuorohoitoyksikkö
 • Jalasjärven terveysasema, kuntoutusyksikkö
 • Attendo Enckelinpuisto
 • Attendo Tanelintupa
 • Attendo Tepontupa
 • Reininkulman pienkoti
 • Iloniemen palvelukoti
 • Laurinrinteen vanhustentalo
 • Kurikan Palvelutalosäätiön asumisyksikkö
 • Hirvinummen palvelukoti
 • Hoitokoti Tuulikello
 • Kotiportti

Kotiäänestys

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestys järjestetään äänestäjän kotona ennakkoäänestysaikana. Kotiäänestyksen toimittaa keskusvaalilautakunnan määräämä vaalitoimitsija.

Kotiäänestyksessä on äänestäjän ja vaalitoimitsijan lisäksi oltava läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö. Asianomaisissa vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö ei voi toimia tässä tehtävässä.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnalle. Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa.

Ilmoittautuminen sekä ensimmäisen että mahdollisen toisen vaalin kotiäänestykseen on tehtävä kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 16.1.2024 ennen klo 16.00. Kirjalliset ilmoitukset on osoitettava Kurikan kaupungin keskusvaalilautakunnalle, osoite Kirkkotie 4, 61600 Jalasjärvi. Puhelimitse tehtävät ilmoitukset numeroon (06) 451 3555. Jollei äänestäjä ole ilmoittautunut kotiäänestykseen jo ensimmäisen vaalin yhteydessä, voi mahdollisen toisen vaalin kotiäänestykseen ilmoittautua viimeistään tiistaina 30.1.2024 ennen klo 16.00.

Kotiäänestysilmoituksessa on mainittava:

 • äänestäjän täydellinen nimi, henkilötunnus, osoite, kotikunta ja puhelinnumero sekä, jos ilmoituksen tekee äänestäjän valitsema henkilö, myös tämän nimi ja yhteystiedot
 • voiko äänestäjä itse huolehtia siitä, että kotiäänestyksessä on läsnä äänestäjän valitsema 18 vuotta täyttänyt henkilö
 • äänestääkö samassa taloudessa asuva omaishoitaja kotiäänestyksen yhteydessä.

Kirjallisen ilmoituksen voi tehdä tarkoitusta varten laaditulla lomakkeella, joita on saatavana kaupungin kirjaamosta (Laurintie 21) sekä nettisivuilta (www.vaalit.fi). Kirjallinen ilmoitus on allekirjoitettava.

Kotiäänestykseen ilmoittautuneille ilmoitetaan kotiäänestyksen ajankohdasta puhelimitse ennakkoäänestysaikana.

Vaalipäivien 28.1.2024 ja 11.2.2024 äänestys:

Äänestyspaikat varsinaisena vaalipäivänä 28.1.2024 sekä mahdollisen toisen vaalin vaalipäivänä 11.2.2024:

 1. Kurikka, Kurikan kampus, Huovintie 1
 • Jurva, Jurvan kirjasto, Koulutie 3
 • Jalasjärvi, Jalasjärven kirjasto, Keskustie 24

Vaalipäivän äänestyspaikat ovat avoinna klo 9.00 – 20.00. Äänestäjä on velvollinen todistamaan henkilöllisyytensä äänestyspaikalla.

Kurikka 30.10.2023
Kurikan kaupungin keskusvaalilautakunta

Lisätietoja vaalit.fi-sivulta