Siirry sisältöön

Sähkön ja energian säästötoimenpiteitä: Kurikan kiinteistöjen ilmanvaihdon toimintaperiaate ja koulujen sisäilman lämpötilan laskeminen loma-ajaksi sekä tarpeenmukainen lämmitys

Kurikan kaupunki tiedottaa 22.12.2022

Sähkön ja energian säästöasiat ovat puhuttaneet erityisesti kuluneen syksyn aikana. Marras-joulukuussa kaupunki kyseli myös kuntalaisilta vinkkejä oman kodin ja kaupungin toimintojen sähkönsäästöön. Yksi kyselyvastauksissa paljon ehdotuksia saanut teema oli kaupungin kiinteistöjen lämmitys ja ilmastointi.

Kurikan talotekniikkainsinööri Jouko Mannila valottaa, millaisia kehittämistoimia kaupungilla on jo näihin liittyen tehty ja mitä on lähiaikoina suunnitteilla.  

”Kurikan kiinteistöissä ilmanvaihto säätyy jo nyt osateholle silloin, kun tilojen käyttäjät eivät ole paikalla”, kertoo Mannila. ”Ilmanvaihdon täysteho kytketään päälle n. tuntia ennen kuin käyttäjät saapuvat tiloihin, ja täysteho pysyy päällä n. puoli tuntia tilojen käyttäjien poistuttua tiloista.”

Lämmityksen suhteen Kurikan kaupunki on suunnitellut, että kaikkien Kurikan koulukiinteistöjen sisälämpötila lasketaan 18 asteeseen koulujen joululoman ajaksi eli 22.12.2022-8.1.2023. Tuolloin kiinteistöissä ei ole toimintaa, joten lämpötilan alentamisesta ei ole haittaa koulutyölle. Toimenpiteiden taustalla on sähkö- ja lämmitysenergian säästö.

Kurikan kaupungin tilapalvelut on myös pilotoinut noin vuoden ajan ns. tarpeenmukaista lämmitystä yhdessä kaupungin kiinteistössä yhteistyössä rakennusautomaatiotoimittajan kanssa. Perusajatuksena on, että tilojen sisäilman lämpötilaa ja ilmanvaihdon puhalluslämpötilaa pudotetaan silloin, kun tiloissa ei ole käyttäjiä.

”Kyseisessä kohteessa lämpötilan pudotuksen aika on n. 51 % kokonaisajasta, ja normitetun lämmitysenergian tarve on pudonnut n. 10 % pilotoinnin aikana” toteaa Mannila. ”Kohde valittiin, koska sinne oli tehty lämmityksen ja rakennusautomaation saneeraus ennen pilotointia. Rakennusautomaation saneerauksen yhteydessä tiloihin asennettiin olosuhdeanturointia, koska aiemmin tiloissa niitä ei ollut.”

Tilapalveluilla on tarkoituksena monistaa mahdollisuuksien mukaan toiminto myös muihin kiinteistöihin. Kohteisiin, joihin tarpeenmukainen lämmitys lisätään, tarvitaan tilojen olosuhdemittauksia, jotta tilojen lämpötilaa voidaan seurata ja käyttää tietoa säätöprosessissa. Lisäksi rakennusautomaatioon tulee lisätä ohjelmointia rakennusautomaatiotoimittajan toimesta. Pilotointi on tehty yhden rakennusautomaatiotoimittajan kanssa, ja haasteena on saada se sovellettua myös muihin rakennusautomaatiojärjestelmiin, joita Kurikassa on käytössä yhteensä neljä.