Siirry sisältöön

Sähkökatkoihin varautuminen Kurikan varhaiskasvatuksessa

Tiedote: Varautuminen sähkökatkoihin Kurikan varhaiskasvatuksessa


Sähkökatkoja voidaan toteuttaa valtakunnallisesti ohjattuna suunnitellusti tai niitä voi tulla yllättävistä häiriötilanteista johtuen. Varhaiskasvatuksessa tulee varautua sähkökatkoihin osana normaalia varautumistoimintaa. Ennakkoon suunnitellut sähkökatkot voivat kestää pari tuntia vuorokauden huippukulutuksen aikana tai sen jälkeen. Vuorokausikulutus on suurinta yleensä aamulla ja alkuillasta ja vuodenajoista kylminä talvipäivinä. Valtakunnallisista suunnitelluista katkoista ja niistä tiedottamisesta vastaa Fingrid, kun taas paikalliset jakeluverkon haltijat suorittavat kulutuksen irti kytkemisen. Sähkökatkot ovat valtakunnallisessa sähköpulassa viimesijainen keino varmistaa sähkön riittävyys. Energiansäästön käsittely on yksi osa kasvatusta ja opetusta. Sähkön säästämisellä turvataan sen riittävyyttä.


Varautumisessa on tärkeintä, että jokainen henkilöstön jäsen tietää oman tehtävänsä. Myös lasten tulee voida valmistautua tällaisiin poikkeustilanteisiin ikätaso huomioiden. Käytännön toimien lisäksi psyykkinen valmistautuminen on tärkeää. Tilanteista ja toimintatavoista tulee keskustella osana kasvatusta ja opetusta kullekin ikäkaudelle sopivalla tavalla. Henkilöstöä on ohjeistettu jo ennalta sähkökatkojen varalle. Varsinaisista sähkökatkoista tiedotetaan oikea-aikaisesti myös huoltajille. Tärkeintä sähkökatkojenkin aikana on mahdollisimman tavallisen ja hyvän arjen turvaaminen sekä turvallisuuden tunteen luominen lapsille. Myös henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen on tärkeää.


Mahdolliset sähkökatkot voivat vaikuttaa kodeissa aamutoimiin, siksi varautumista tulee tehdä myös kodeissa. On hyvä huomioida, että teiden ja pihojen valaisu voi olla hoitoon mentäessä tai sieltä palatessa pois käytöstä.


Henkilöstön ja lasten tulee varautua sähkökatkoihin mm. säänmukaisin varustein (kuten normaalitoiminnoissakin), sillä opetusta voi olla tarkoituksenmukaista siirtää esimerkiksi ulkotiloihin. Pukeutumiseen kannattaa kiinnittää huomiota siitä näkökulmasta, että katkot vaikuttavat välittömästi tilojen lämmitykseen eli lapsella on hyvä olla hoitopaikassa lämmintä varavaatetta. Esikoulukuljetuksiin ja huoltajien omaan kuljettamiseen tulee ongelmia vasta, kun autoihin ei ole saatavissa polttoainetta. Sähkökatkojen aikana huoltoasemilta ei voi polttoainetta ostaa. Todennäköisesti lyhyemmät katkot eivät vielä aiheuta kuljetuksiin isompia muutoksia.


Lähtökohtana on, että häiriötilanteissa toimintaa jatketaan normaalisti. Varhaiskasvatusta suunniteltaessa kasvattajien tulee varautua siihen, että toimintaa voidaan jatkaa mahdollisesti vaihtoehtoisin tavoin myös sähkökatkojen aikana. Katkoksista voidaan selvitä mahdollisimman pienin hankaluuksin, kun asia tiedostetaan ennakolta ja tilanteeseen suhtaudutaan joustavasti ja ratkaisukeskeisesti.


Mikäli varhaiskasvatusta jatketaan sähkökatkon sattuessa sisätiloissa ja lisävalaistusta tarvitaan, tulee ottaa käyttöön yksikkökohtaisesti ennalta sovitut valolähteet. Kynttilöiden polttamisessa on huomioitava paloturvallisuusriski. Sähkökatkon sattuessa akkuvirta riittää mobiililaitteissa jonkin aikaa, akut onkin syytä pitää ennakolta ladattuina. Nettiyhteys voi toimia jonkin aikaa tai ei ollenkaan.


Suuremmat vaikutukset tulevatkin vasta pidemmästä sähkökatkosta. Kahden tunnin kuluttua ensimmäiset tietoliikenteen tukiasemat mykistyvät. Tällaisessa tilanteessa ei voi enää soittaa eikä nettiin pääse. Jos sähköt ovat poikki, ei puhelimella tule soittaa, ellei asia ole tärkeä. Tekstiviestit kuormittavat verkkoa puhelua vähemmän.


Sähkökatkojen aikana ateriapalveluihin saattaa tulla muutoksia. Lyhyemmätkin katkokset voivat näkyä varhaiskasvatuksen arjessa, sillä katkon aikana ei voi valmistaa ruokaa. Valmistusajankohtaan sattuva katko viivyttää lounaan tarjoamista ja se voi aiheuttaa olennaisia muutoksia päivän ohjelmaan päivän aikana. Aterioista vastaava ruokapalvelut tiedottaa kuitenkin muutoksista ja päiväkodinjohtaja toteuttaa vaadittavat muutokset päivän sisällä. Lapsilla on oikeus jokaisena työpäivänä maksuttomaan täysipainoiseen ateriaan. Mikäli lämpimän lounaan tarjoaminen ei ole mahdollista, yksiköissä tarjotaan vaihtoehtoisella tavalla järjestetty ateria erityisruokavaliot huomioiden.


Häiriöitä saattaa tulla myös puhtaus- ja kiinteistönhoitopalveluihin, teknisistä järjestelmistä esimerkiksi ilmanvaihtoon ja lämmitykseen sekä kulunvalvonnan ja ovien lukituksen toimivuuteen. Kaikki nämä ovat teknisen osaston vastuulla. Sähkökatkoissa ovien ohjelmointi ei toimi ja ovet lukkiutuvat. Ovista pääsee kuitenkin kulkemaan ulkoa avaimella ja sisäpuolelta mekaanisesti ulos.


Lyhyemmissä katkoissa vettä voi tulla edelleen kiinteistöihin, koska vesilaitoksella on varavoimaa. Veden saannissa voi joka tapauksessa olla häiriöitä tai vesi ei ole kirkasta.


Vessojen käytössä on huomioitava, että katkon alettua vessan voi vetää vain kerran, sen jälkeen säiliö ei enää täyty vedellä. Kiinteistön vessojen käyttöä on syytä koordinoida ja varautua tilanteeseen varsinkin, jos katko on ennalta tiedossa. Mikäli katko kestää pitkään, vessa-asiointi hoidetaan virittämällä muovikassi istuimeen. Asioinnin jälkeen kassiin laitetaan reilusti vessapaperia kuivikkeeksi, suljetaan pussi tiiviisti ja laitetaan tähän osoitettuun sekajäteastiaan, joka tyhjennetään vähintään joka tunti. Pienemmässä vessa-asioinnissa pyritään käymään ulkona. Tarpeitaan ei voi kuitenkaan tehdä pihaan tai puistoon, mutta jos läheisyydessä on tähän soveltuvaa metsikköä, niin pienet tarpeet voi tehdä sinne.


Pidemmässä katkossa sähköisten viestintäkanavien poistuessa käytöstä kaupungin tiedotteet ovat luettavissa keskustaajamissa Jalasjärvellä, Jurvassa ja Kurikassa kirjastojen lasiovista. Sähköttömänä aikana varhaiskasvatuksen yksiköissä ajantasaiset tiedotteet löytyvät ryhmien ovista.