Siirry sisältöön

Polvennevan turvetuotantoalueen lohkon 1 ympäristölupa

ILMOITUS KUULUTUKSESTA
Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus
Hakija: Koneurakointi Juha Mäensivu Oy
Dnro: LSSAVI/13845/2021
Asia: Polvennevan turvetuotantoalueen lohkon 1 ympäristölupa, Kurikka
Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito:
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 9.5. – 15.6.2022 osoitteessa https://ylupa.avi.fi
Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta