Siirry sisältöön

Pallonevan tuuli- ja aurinkovoimahanke, Kauhajoki ja Kurikka

ILMOITUS KUULUTUKSESTA
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut 21.11.2022
ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) 13 §:n

mukaisen päätöksen arviointimenettelyn soveltamisesta,

Pallonevan tuuli- ja aurinkovoimahanke, Kauhajoki ja Kurikka.


Kuulutuksen ja päätöksen nähtävillä olo


Kuulutus on nähtävillä 22.11. – 22.12.2022 välisen ajan

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla www.ely-keskus.fi/kuulutukset/etela-pohjanmaa.


Päätös on nähtävillä ympäristöhallinnon verkkopalvelussa
www.ymparisto.fi/yva-paatokset/etelapohjanmaa.


Lisätietoja
Ylitarkastaja Jutta Lillberg-Puskala, puh. 0295 027 655
sähköposti: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
ETELÄ-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS