Siirry sisältöön

Päätös pilaantuneen maaperän puhdistamisesta

Ilmoitus kuulutuksesta:
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut 5.5.2022 ympäristönsuojelulain 136 §:n
mukaisen päätöksen pilaantuneen maaperän puhdistamisesta sille saapuneen ilmoituksen johdosta.

Kurikan kaupungille annettu päätös koskee pilaantuneen maaperän puhdistamista kiinteistöillä 164-403-12-229 ja 164-403-12-65, osoitteessa Oikotie 80, Jalasjärvi. Asian diaarinumero on EPOELY/4700/2016.

Päätöksen ja kuulutuksen nähtävillä pito:
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella.
Kuulutus ja päätös liitteineen ovat yleisesti nähtävillä 5.5.-10.6.2022 välisenä
aikana ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset
(valitse alue Etelä-Pohjanmaa).


Linkki kuulutukseen:
Kuulutukset ja ilmoitukset – ely – ELY-keskus


Linkki päätökseen:

Ymparisto > Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuspäätökset