Siirry sisältöön

Nuoriso-ohjaajan toimi haettavana

Kurikan kaupungin nuorisotoimessa on haettavana 21.8.2019 klo 12.00 mennessä

– nuoriso-ohjaajan toimi 1.10.2019 alkaen toistaiseksi. Mahdollista aloittaa aikaisemminkin.

Kelpoisuusehtona on soveltuva alempi ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteen tutkinto.  Työntekijältä toivotaan oma-aloitteisuutta, hyviä vuorovaikutustaitoja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, palvelu- ja koulutusjärjestelmien tuntemusta sekä moniammatillisen tiimi- ja verkostotyön osaamista. Eduiksi luetaan myös hyvä toimintaympäristön tuntemus ja kokemus haettavan tehtävän toimialalta, innovatiivista otetta arjen työtehtävissä sekä digitaalista osaamista.

Nuoriso-ohjaajan tehtävänä on lasten ja nuorten ohjaus monipuolisin menetelmin. Tehtävään kuuluu nuorisotilatyötä,  tapahtumien, leirien sekä retkien suunnittelua, toteutusta ja arviointia, palveluohjaajan tehtäviä Kurikan Ohjaamossa sekä kouluyhteistyötä.  Toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä nuorten sekä yhteistyökumppaneiden kanssa. Työ sisältää iltatyötä sekä satunnaisesti viikonlopputyötä.

Toimi edellyttää oman auton käyttöä. Työaika on 38,75 tuntia/viikko ja palkkaus KVTES:n mukainen.

Haku ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi. Liitteeksi ansioluettelo/ CV. Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat todistukset tulee esittää haastattelun yhteydessä.  Kirjalliset hakemukset liitteineen sivistysjohtajalle osoitettuna os. Kurikan kaupunki, kirjaamo, PL 500, 61301 Kurikka. Hakemuksia ei palauteta.

Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluttua valitsemispäätöksen tiedoksisaannista. Tehtävässä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Tiedustelut:

  • kirjastotoimenjohtaja Johanna Silander, puh. 044 732 1102, johanna.silander@kurikka.fi
  • nuorisotoimen päällikkö Minna Hankaniemi, puh. 050 545 1980, minna.hankaniemi@kurikka.fi

Kurikassa 8.8.2019                                                                           Sivistysjohtaja