Siirry sisältöön

Nasimäennevan turvetuotantoalueen (Kauhajoki) kalataloudellisen tarkkailuohjelman hyväksyminen

PÄÄTÖKSEN ANTOPÄIVÄ


13.6.2024


PÄÄTÖKSEN ANTAJA:


Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus


HAKIJA:


Pohjanlumme Ky tarkkailuvelvollisen (Apemet A-P.N. Ky) puolesta


ASIA:


Nasimäennevan turvetuotantoalueen (Kauhajoki) kalataloudellisen tarkkailuohjelman hyväksyminen


PÄÄTÖKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ:


Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hyväksyy Pohjanlumme
Ky:n esityksen Nasimäennevan turvetuotantoalueen kalataloudelliseksi
tarkkailuohjelmaksi.


NÄHTÄVÄNÄPITO:


Päätös oikaisuvaatimusohjeineen on nähtävänä 20.6.–22.7.2024 Kauhajoen
ja Kurikan kaupunkien ilmoitustauluilla. Lisäksi päätös oikaisuvaatimusohjeineen
on nähtävänä ELY-keskuksen verkkosivulla: www.ely-keskus.fi -> Varsinais-Suomi -> Ajankohtaista -> Kuulutukset ja ilmoitukset.


Tämä kuulutus on julkaistu Varsinais-Suomen ELY-keskuksen verkkosivulla
13.6.2024. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä
päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta.


MUUTOKSENHAKU:


Päätökseen voi hakea oikaisua Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviranomaiselta.
Määräaika oikaisuvaatimuksen jättämiseksi päättyy 22.7.2024
klo 16.15.


LISÄTIETOJA ANTAA:


Kalastusbiologi Mika Sivil, puh. 0295 023 045 tai mika.sivil@ely-keskus.fi.