Siirry sisältöön

Myyränkankaan tuuli- ja aurinkovoimahankkeen YVA-selostus

KUULUTUS YHTEYSVIRANOMAISEN PERUSTELLUSTA PÄÄTELMÄSTÄ


Asia


Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on
19.6.2024 antanut ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain
(252/2017) 23 §:n mukaisen perustellun päätelmän Abo Wind Oy:n
suunnitteleman Myyränkankaan tuuli- ja aurinkovoimahankkeen
ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (YVA-selostus). Hankealue
sijoittuu Virtain kaupungin ja Kihniön kunnan alueille.


Perustellussa päätelmässä yhteysviranomainen esittää näkemyksensä
YVA-selostuksen riittävyydestä ja laadusta sekä hankkeen merkittävistä
ympäristövaikutuksista. Perusteltuun päätelmään sisältyy yhteenveto
selostuksesta annetuista lausunnoista ja mielipiteistä.


Nähtävilläpito


Tämä kuulutus ja perusteltu päätelmä ovat yleisesti nähtävillä 24.6.–
25.7.2024 Pirkanmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla
www.ely-keskus.fi/kuulutukset/pirkanmaa.


Kuulutus on julkaistu Pirkanmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla
24.6.2024. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä
päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta. Tieto kuulutuksesta
julkaistaan myös hankkeen todennäköisen vaikutusalueen kunnissa
(Virrat, Kihniö, Parkano, Ylöjärvi, Seinäjoki, Kurikka ja Alavus).


Perusteltu päätelmä yhdessä muiden hanketta koskevien keskeisten YVAasiakirjojen kanssa on nähtävillä verkossa osoitteessa
https://www.ymparisto.fi/myyrankankaantuulivoimahankeYVA.


Tampere 20.6.2024
PIRKANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue