Siirry sisältöön

Myyränkankaan tuuli- ja aurinkovoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus

ILMOITUS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSEN KUULUTUKSESTA


Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ilmoittaa ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) mukaisesti ABO Wind Oy:n Pirkanmaan maakunnassa Kihniön kunnan ja Virtain kaupungin alueelle suunniteltavasta Myyränkankaan tuuli- ja aurinkovoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (YVA-selostus) vireilläolosta hankkeen vaikutusalueella.


Kuulutus julkaistaan Pirkanmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla www.ely-keskus.fi/kuulutukset/pirkanmaa. Ilmoitus kuulutuksesta julkaistaan hankkeen todennäköisen vaikutusalueen kuntien sähköisillä ilmoitustauluilla.


Kuulutus ja arviointiselostus ovat nähtävillä 13.3. – 27.4.2024 Pirkanmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla (verkko-osoite edellä) ja ympäristöhallinnon verkkosivuilla
https://www.ymparisto.fi/myyrankankaantuulivoimahankeYVA


Arviointiselostuksesta on painettu versio toimipaikoissa aukioloaikojen mukaan:


• Pirkanmaan ELY-keskus, Yliopistonkatu 38 (Attila), 33100 Tampere
• Virtain kaupungintalo, Virtaintie 26, 34801 Virrat
• Kihniön kunnanvirasto, Kihniöntie 46, 39820 Kihniö


Hanke ja arvioitavat vaihtoehdot


Hankealue sijoittuu Pirkanmaalle Kihniön ja Virtain kuntien alueelle Myyränkankaaseen, joka sijaitsee Kihniön keskustaajaman ja Kurjenkylän välissä. Kihniön keskustaajama sijaitsee noin 4 kilometrin päässä suunnittelualueen länsipuolella ja Virtain keskustaajama noin 20 kilometrin päässä suunnittelualueen itäpuolella.


Hankkeessa suunnitellaan enintään 27 tuulivoimalan rakentamista. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 320 metriä ja yksikköteho 7–10 MW. Tuulivoimapuiston kokonaisteho on 154–270 MW. Hankkeessa suunnitellaan myös 136 ha aurinkovoiman tuotantoa, jonka arvioitu kokonaisteho on noin 90 MW.


Hankealue liitetään kantaverkkoon rakentamalla hankealueen rajalta 400 kV voimajohto suunnitteilla olevaan Åback (Kristiinankaupunki) – Melo (Nokia) -linjaan. Arviointiselostuksessa sähkönsiirrolle on esitetty kaksi vaihtoehtoa, jotka ovat pituudeltaan noin 21 km hankealueesta länteen tai noin 31 km hankealueesta etelään.


Arviointiselostuksesta järjestetään Kihniössä yleisötilaisuus tiistaina 16.4.2024 klo 17-19 Puumilan Juhla- ja Taitotalossa (Kuruntie 1-3, 39820 Kihniö) ja Virroilla keskiviikkona 17.4.2024 klo 17-19 Kurjenkylän kylätalossa (Kurjenkyläntie 232, 34770 Kurjenkylä, Virrat).


Pirkanmaan ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue toimii hankkeen YVA-menettelyn yhteysviranomaisena. YVA-selostuksesta voi esittää kirjallisia mielipiteitä 27.4.2024 mennessä osoitteella kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi tai Pirkanmaan ELY-keskus, PL 297, 33101 Tampere.


Tampereella 13.3.2024
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus