Siirry sisältöön

Maksuttomia harrastuksia kaikille Kurikan kouluille ensi syksynä

Harrastamisen Suomen malli -hanke saa jatkoa Kurikassa, ja syksyllä hanke laajenee kaikille Kurikan kouluille. Harrastamisen Suomen malli -hankkeessa tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle koululaiselle maksuton ja mieluinen harrastus koulupäivän yhteyteen.

Harrastukset valitaan koulukohtaisesti oppilaiden toiveita kuunnellen. Oppilailta on kysytty harrastustoiveita sekä valtakunnallisessa Koululaiskyselyssä että paikallisesti toteutetussa kyselyssä. Toivottuja harrastuksia Kurikassa olivat esimerkiksi parkour, puutyöt, videokuvaus, kuvataide ja teatterikerho. Kerhot tullaan jaksottamaan lukuvuoden aikana, jotta mahdollisimman monen koululaisen harrastustoive toteutuu.

Hankkeessa jokaiselle koululle valitaan myös harrastusetsijä. Etsijä pyrkii yhdessä muun henkilökunnan kanssa tavoittamaan sellaisia henkilöitä, jotka eivät vielä ole löytäneet itselleen mieluisaa harrastusta. Etsijä on koululaisen tukena harrastuksen etsimisessä ja voi myös lähteä kokeilemaan kiinnostavaa harrastusta yhdessä koululaisen kanssa, jolloin kynnys uuden harrastuksen aloittamiseen madaltuu.

Keväällä Harrastamisen Suomen malli –hanketta pilotoitiin Kurikassa Paulaharjun koululla, Yhteiskoululla, Metsolan koululla ja Jurvan Yhtenäiskoulun luokilla 1–6. Kevään kokemusten pohjalta mallia on kehitetty syksyä varten. Kaikille kouluille pyritään löytämään koulukohtaisesti toimivin malli harrastusten järjestämiseen. Ilmoittautuminen kerhoihin alkaa syksyllä mahdollisimman pian koulujen alkamisen jälkeen.