Siirry sisältöön

Maantien 17109 parantaminen välillä Kauhajoen raja – Isokangas, Kurikka, tiesuunnitelma

Maantien 17109 parantaminen välillä Kauhajoen raja – Isokangas, Kurikka, tiesuunnitelma

Kuulutus tiesuunnitelman nähtävillä olosta

Tiesuunnitelma Maantien 17109 parantaminen välillä Kauhajoen raja – Isokangas, Kurikka, pidetään nähtävillä 30 päivää 14.1.2020-12.2.2020 välisen ajan Kurikan kaupungin ilmoitustaululla (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 27 §).
Suunnitelmaan on mahdollista tutustua suunnitelman nähtävänä oloaikana Kurikan kaupungin kirjaamossa, osoitteessa Laurintie 21.
Kiinteistön omistajilla ja muilla asianomaisilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa, on mahdolli-suus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta. Muistutukset on osoitettava Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja ne on toimitettava Kurikan kaupungin kirjaamoon osoitteeseen Laurintie 21, 61300 Kurikka tai postitse Kurikan kaupunki/kirjaamo, PL 500, 61301 Kurikka ennen nähtävillä oloajan päättymistä (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 27 §).

Kurikka 13.1.2020

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Tästä tiesuunnitelman sähköiseen aineistoon.