Siirry sisältöön

Liikuntatoimi hakee yrityksiä mukaan edistämään työntekijöiden hyvinvointia

Kurikassa käynnistyy hanke, jonka tavoitteena on edistää kurikkalaisten yritysten työntekijöiden kestävää liikkumista.

Hankkeeseen mukaan lähteville yrityksille tarjotaan henkilöstölle suunnattu liikkumiskysely (toteutus ja analysointi). Yritykset saavat kyselyn kautta tietoa henkilöstönsä nykyisistä liikkumistottumuksista ja pystyvät kartoittamaan ideat toimenpiteistä, joilla kestävää liikkumista voidaan edistää.

Hankkeessa tarjotaan myös apua kestävää liikkumista edistävien toimenpiteiden suunnitteluun ja toteutukseen. Lopputuloksena yrityksille laaditaan omat konkreettiset liikkumissuunnitelmat. Yritysten työntekijöiden on mahdollista testata Fibion istumis- ja aktiivisuusmittareita aktiivisuuden seuraamiseen ja saada hyödyllistä tietoa arkiaktiivisuudesta ja niiden terveysvaikutuksista.

MIKSI?

Työmatkaliikunta on säännöllistä ja helppoa arkiliikuntaa. Liikunta lievittää stressiä, parantaa työssä jaksamista ja vähentää sairaspoissaoloja. Tätä kautta saavutetaan myös taloudellisia hyötyjä.

Henkilöstön kestävää liikkumista edistämällä voidaan vaikuttaa päästöihin sekä rakennetaan vastuullista työnantajaimagoa.

Vinkkaa siis tästä ilmaisesta mahdollisuudesta omalle työnantajallesi. Ilmoittautumaan mukaan ehtii vielä mainiosti 29.4.2022 mennessä!

Samuli Mäenpää
vs. liikuntatoimen päällikkö
samuli.maenpaa@kurikka.fi
0503428159