Siirry sisältöön

Lakeuden jätelautakunnan pöytäkirja 7.9.2022 ja kuulutus 1.11.2022 voimaan astuvista jätehuoltomääräyksistä

LAKEUDEN JÄTELAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO
Lakeuden jätelautakunnan kokouksen 7.9.2022 pöytäkirja pidetään nähtävänä Alavuden, Ilmajoen, Kihniön, Kuortaneen, Kurikan, Lapuan, Seinäjoen ja Ähtärin kuntien virallisilla ilmoitustauluilla 14.9.-31.10.2022.


Ilmajoella 13.9.2022
Lakeuden jätelautakunta/ Ilmajoki
www.ilmajoki.fi/jatelautakunta

KUULUTUS 13.9.2022 ILM/412/14.06.00.00/2022
UUDET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET LAKEUDEN ETAPPI OY:N TOIMIALUEELLA VOIMAAN 1.11.2022


Kuntalain 29 §:n mukaan tiedotetaan, että Lakeuden jätelautakunta on kokouksessaan 7.9.2022 hyväksynyt uudet jätehuoltomääräykset ja jätehuoltomääräysten perustelumuistion. Uudet määräykset astuvat voimaan 1.11.2022.


Jätehuoltomääräykset ovat jätelautakunnan verkkosivuilla sekä saatavana lautakunnan toimistosta, osoite: Ilkantie 17, 60800 Ilmajoki, puh. 044 4191 330.


Jätehuoltomääräysten perustelumuistion kohdasta ”Keskeisimmät muutokset” on luettavissa uudistuksen suurimmat muutokset.


Kuulutus on julkaistu lautakunnan toimialueen kuntien verkkosivuilla 14.9.2022 ja pidetään nähtävillä 14.9.-31.10.2022. Kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 21.9.2022.
Jätehuoltomääräykset tulevat voimaan 1.11.2022 alkaen, lukuun ottamatta erilliskeräyksen laajentumiselle annettavia siirtymäaikoja. Siirtymäajat ovat luettavissa jätehuoltomääräyksistä.


Lakeuden jätelautakunta on Lakeuden Etappi Oy:n toimialueen 8 kunnan yhteinen lautakunta, jonka vastuulla ovat jätehuoltoviranomaisen lakisääteiset tehtävät. Kunnalle kuuluvista jätehuollon tehtävistä säädetään jätelaissa (646/2011) ja jäteasetuksessa (978/2021). Jätelautakunnan vastuukuntana toimii Ilmajoki. Lakeuden Etappi Oy hoitaa osakaskuntien puolesta kunnallisen jätehuollon palvelutehtävät.


Jätehuoltomääräykset 1.11.2022 alkaen
Jätehuoltomääräysten perustelumuistio
Lisätietoja antaa:
jäteasiamies Jenni Laitila, 044 4191 879 tai jenni.laitila@ilmajoki.fi
Ilmajoella 13. päivänä syyskuuta 2022