Siirry sisältöön

Lakeuden Etappi Oy:n toimialueen toissijaisen jätehuoltopalvelun jätemaksutaksaksi

LAKEUDEN ETAPPI OY:N TOIMIALUEEN ESITYS TOISSIJAISEN JÄTEHUOLTOPALVELUN JÄTEMAKSUTAKSAKSI


Uusi jätemaksutaksa ehdotetaan astuvan voimaan 1.7.2023. Toissijaisella jätehuoltopalvelulla tarkoitetaan muun kuin asumisessa ja kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän jätteen jätehuoltoa, jos jätteen haltija pyytää jätehuoltoa muun palvelutarjonnan puutteen vuoksi ja jäte soveltuu laadultaan ja määrältään kuljetettavaksi ja käsiteltäväksi kunnan jätehuoltojärjestelmässä. Jätelain 33 §:n mukaisille tahoille tarjottava lakisääteinen palvelu on eriytetty omaksi jätemaksutaksaksi nyt ensimmäistä kertaa Lakeuden Etapin ja Lakeuden jätelautakunnan toimialueella.


Lakeuden jätelautakunta varaa tahoille, joille asian ratkaisulla voi olla vaikutusta, mahdollisuuden lausua mielipiteensä asiasta. Ehdotus toissijaisen jätehuoltopalvelun jätemaksutaksaksi 1.7.2023 alkaen on nähtävänä 9.3.2023 – 17.4.2023 toimialueen kuntien ilmoitustauluilla. Kirjalliset lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 17.4.2023 sähköpostitse Lakeuden jätelautakuntaan osoitteella jatelautakunta@ilmajoki.fi tai postitse osoitteella Lakeuden jätelautakunta, PL 20, 60801 ILMAJOKI. Kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 16.3.2023.


Taksaluonnoksessa ehdotetaan mm seuravia muutoksia aiempaan sovellettuun jätemaksutaksaan verraten:


-Biojätteissä ensisijaisessa jätemaksutaksassa käytetään subventiota maksuissa. Toissijaisen jätehuoltopalvelun biojätteen esitetyistä tyhjennyshinnoista sekä jätehuoltokeskuksen käsittelymaksuista subventio on poistettu.


-Maksuissa on huomioitu jätteen eroavaisuus kotitalousjätteeseen. Seuraavat jätelajit löytyvät enää toissijaisen palvelun maksuliitteestä €/tonni maksuilla: erityisjäte, muu vaarallinen jäte ja peitemaa (jäteverollinen).


Taksaluonnos esitetään tarkemmin pöytäkirjassa ja taksaliitteessä.


Lisätietoja antavat:

9.3.-26.3. jätehuoltotarkastaja Tanja Saranpää, 044 4191 677 tai jatelautakunta@ilmajoki.fi
27.3.-17.4. jätehuoltopäällikkö Jenni Laitila, 044 4191 879 tai jatelautakunta@ilmajoki.fi


Ilmajoella 9. päivänä maaliskuuta 2023