Siirry sisältöön

Lakeuden Etappi Oy:n toimialueen jätemaksutaksan muutokset 1.7.2023 alkaen

LAKEUDEN ETAPPI OY:N TOIMIALUEEN JÄTEMAKSUTAKSAN MUUTOKSET 1.7.2023 ALKAEN


Uudistettu jätemaksutaksa ehdotetaan astuvan voimaan 1.7.2023.


Lakeuden jätelautakunta varaa asuinkiinteistöjen haltijoille sekä muille tahoille, joille asian ratkaisulla voi olla vaikutusta, mahdollisuuden lausua mielipiteensä asiasta. Ehdotus jätemaksutaksaksi 1.7.2023 alkaen on nähtävänä 9.3.2023 – 17.4.2023 toimialueen kuntien ilmoitustauluilla. Kirjalliset lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 17.4.2023 sähköpostitse Lakeuden jätelautakuntaan osoitteella jatelautakunta@ilmajoki.fi tai postitse osoitteella Lakeuden jätelautakunta, PL 20, 60801 ILMAJOKI. Kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 16.3.2023.


Taksaluonnoksessa esitetään korotuksia ja alentamisia maksuihin, sekä kahta kokonaan uutta maksuluokkaa. Uutena maksuna taksaan esitetään pakkausjätteiden nelilokeroastian tyhjennysmaksua. Pakkausjätteiden (lasi-, metalli-, kartonki- ja muovipakkaukset) nelilokeroastia on pääasiassa 3-9 huoneiston taloyhtiöille tarkoitettu.


Myös jäteastioiden tyhjennysmaksuihin esitetään muutoksia. Muun muassa poltettavan jätteen 240 l jäteastian tyhjennysmaksu nousisi 0,10€/tyhjennyskerta. Pakkausjätteiden erillisastioiden (140 l – 660 l) tyhjennyshintoja on muutettu vastaamaan paremmin todellisia astiakohtaisia kuluja. Suurin korotus on lasi- ja metallipakkauksien tyhjennysmaksujen korotusesityksessä, kun taas 240l-660l kartongin keräysastioiden tyhjennysmaksut laskisivat. Nostoperusteisten säiliöiden tyhjennyshintoja esitetään laskettavaksi, paitsi biojätteen osalta maksua esitetään korotettavaksi.


RE-pisteille ja jäteasemille esitetään pienen jäte-eräkoon maksun lisäämistä taksaan. Eräkoko olisi enintään 100 l. Maksu koskee poltettavaa jätettä, lajiteltavaa jätettä ja loppusijoitettavaa jätettä.


Muutokset esitetään tarkemmin pöytäkirjassa ja taksaliitteissä.


Lisätietoja antavat:
9.3.-26.3. jätehuoltotarkastaja Tanja Saranpää, 044 4191 677 tai jatelautakunta@ilmajoki.fi
27.3.-17.4. jätehuoltopäällikkö Jenni Laitila, 044 4191 879 tai jatelautakunta@ilmajoki.fi


Ilmajoella 9. päivänä maaliskuuta 2023