Siirry sisältöön

LAKEUDEN ETAPPI OY:N TOIMIALUEEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN UUDISTAMINEN

Lakeuden jätelautakunta on Lakeuden Etappi Oy:n toimialueen 8 kunnan yhteinen lautakunta, jonka vastuulla ovat jätehuoltoviranomaisen lakisääteiset tehtävät. Kunnalle kuuluvista jätehuollon tehtävistä säädetään jätelaissa (646/2011) ja jäteasetuksessa (978/2021). Jätelautakunnan vastuukuntana toimii Ilmajoki. Lakeuden Etappi Oy hoitaa osakaskuntien puolesta kunnallisen jätehuollon palvelutehtävät.
Jätelainsäädäntöä uudistettiin laajasti vuoden 2021 aikana. Lakeuden Etappi on tehnyt laajoja selvityksiä kierrätysasteen kasvutavoitteiden, asukkaiden tasapuolisten palvelujen ja kustannustehokkaiden erilliskeräysten mahdollistavista järjestelmävaihtoehdoista.
Lakeuden jätelautakunta on valmistellut jätehuoltomääräysten uudistamisen parhaimmaksi valikoituneen vaihtoehdon toteuttamiseksi toimialueella. Suurin muutos jätehuoltojärjestelmässä on biojätteen erilliskeräysvelvoitteen laajentaminen koskemaan vaiheittain kaikkia toimialueen asuinkiinteistöjä, vapaa-ajan kiinteistöt pois lukien. Kiinteistön haltijat voivat vaihtoehtoisesti myös kompostoida biojätteen. Määräysluonnoksessa esitetään myös muita muutoksia, muun muassa jätehuoltomääräysten käytännön soveltamisessa saatujen kokemusten perusteella.
Lakeuden jätelautakunta varaa asuinkiinteistöjen haltijoille sekä muille tahoille, joille asian ratkaisulla voi olla vaikutusta, mahdollisuuden lausua mielipiteensä asiasta. Ehdotus jätehuoltomääräyksiksi perustelumuistioineen on nähtävänä 15.6. – 18.8.2022 toimialueen kuntien ilmoitustauluilla. Kirjalliset lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 18.8.2022 sähköpostitse Lakeuden jätelautakuntaan osoitteella jatelautakunta@ilmajoki.fi tai postitse osoitteella Lakeuden jätelautakunta, PL 20, 60801 ILMAJOKI.
Jätehuoltomääräykset ehdotetaan tulemaan voimaan 1.11.2022 alkaen, lukuun ottamatta erilliskeräyksen laajentumiselle annettavia siirtymäaikoja. Siirtymäajat ovat luettavissa jätehuoltomääräysten luonnoksesta.
Lisätietoja antavat:
15.6.-15.7.2022 vs. jäteasiamies Päivi Mikkola, 044 4191 879 tai paivi.mikkola@ilmajoki.fi
18.7.2022  jäteasiamies Jenni Laitila, 044 4191 879 tai jenni.laitila@ilmajoki.fi
Ilmajoella 14. päivänä kesäkuuta 2022