Siirry sisältöön

Kuulutus Yrjö Latva-Luopa Oy:n maa-aineslupahakemuksen vireilläolosta

Yrjö Latva-Luopa Oy hakee maa-aineslain 4 §:n mukaista maa-aineslupaa hiekan ja soran ottamiseen Kurikan kaupungin Koiviston kylässä (Niinistö) sijaitsevalle tilalle Järvisaari 301-402-6-379.

Kyseessä on uusi toiminta. Maa-aineslupaa haetaan enintään 20 000 m3-ktr:n kokonaisottomäärälle siten, että arvioitu vuotuinen otto on noin 2 000-10 000 m3. Maa-aineslupaa haetaan 8 vuoden ajaksi. Alueen ympäristössä on aiempaa maa-ainesten ottotoimintaa.

Maa-aineslain 13 §:n mukaan lupaviranomaisen on annettava lupahakemus tiedoksi julkaisemalla kuulutus ja hakemusasiakirjat viranomaisen verkkosivuilla ja pidettävä ne nähtävillä vähintään 30 päivän ajan. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta. Tämä kuulutus on julkaistu 11.11.2022 Kurikan kaupungin verkkosivuilla.

Hakemusasiakirjat ja kuulutus ovat nähtävillä 11.11. – 19.12.2022 välisen ajan Kurikan kaupungin internet-sivustolla (www.kurikka.fi > Kaupunki ja hallinto > Viralliset kuulutukset).

Ne, joiden etua, oikeutta tai velvollisuutta asia koskee, voivat antaa kirjallisen muistutuksen sekä muut kuin asianosaiset voivat ilmaista mielipiteensä hakemuksen johdosta. Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet hakemuksen johdosta tulee tehdä kirjallisesti Kurikan kaupungin ympäristölautakunnalle (PL 500, 61301 Kurikka tai kurikan-kaupunki@kurikka.fi) osoitettuna 19.12.2022 mennessä. Asia voidaan ratkaista, vaikkei asianosainen ole antanut muistutusta.

                    

Lummi-Lehtinen Tia
Ympäristösihteeri
tia.lummi-lehtinen@kurikka.fi
040 534 3655
Koulupolku 5

Kurikan kaupungin ympäristölautakunta