Siirry sisältöön

Kuulutus ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta, Ilmatar Lylyharju Oy, Lylyharjun tuulivoimahanke

Ilmatar Lylyharju Oy on toimittanut Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELYkeskus) ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA-menettely) annetun lain (252/2017) mukaisen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (YVA-selostus) Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa Kihniön, Parkanon ja Kurikan kuntien alueille suunniteltavasta Lylyharjun tuulivoimahankkeesta.

Arviointiselostuksessa esitetään tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista sekä arvio todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista.

Suunniteltava hanke sijaitsee Kihniön kuntakeskustasta 9 km luoteeseen, Parkanon kaupungin keskustasta 24 km pohjoiseen ja Kurikan kaupungissa Jalasjärven kirkonkylästä 20 kilometriä kaakkoon. Suunniteltavan hankkeen tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 290 metriä. Voimaloiden yksikköteho on 6–10 MW (megawattia) ja kokonaisteho noin 60–140 MW. Tuulivoimahankkeen sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapeleilla. Hankealue on 2 500 hehtaaria.

Arvioitavat vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan seuraavia vaihtoehtoja:

VE0: Tuulivoimaloita ei toteuteta. Vastaava sähkömäärä tuotetaan muilla keinoilla.
VE1: Hankealueelle rakennetaan enintään 14 tuulivoimalaa.
VE2: Hankealueelle rakennetaan enintään 12 tuulivoimalaa.
VE3: Hankealueelle rakennetaan enintään 10 tuulivoimalaa.

Sähkönsiirron vaihtoehdot:

VE A Tuulivoimapuiston käyttöön rakennetaan uusi kantaverkon 110 kV:n kytkinlaitos, joka rakennetaan hankealueen länsipuolella olevan Fingrid Oyj:n Seinäjoki-Rännäri 110 kV:n (kilovoltin) voimajohdon yhteyteen hankealueella. Tuulivoimapuiston oma 110/33 kV sähköasema rakennetaan tämän 110 kV kytkinlaitoksen yhteyteen ja se liitetään kytkinlaitokseen ilman tarvetta uusille 110 kV voimajohdoille.

VE B Tuulivoimahankkeen sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapeleilla. Hankkeen sähkönsiirtoa varten rakennetaan uusi 110 kV voimajohtolinja olemassa olevan Fingrid Oy:n Seinäjoki-Rännäri 110 kV voimajohtokäytävän viereen. Voimajohdon pituus on noin 20 km.

Arviointiselostuksen nähtävilläolo

Tämä kuulutus julkaistaan 1.3.2023 Pirkanmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla.

Kuulutus ja arviointiselostus ovat nähtävillä 1.3.-14.4.2023 Pirkanmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla (verkko-osoite edellä) ja ympäristöhallinnon verkkosivuilla. Ilmoitus kuulutuksesta julkaistaan kuntien verkkosivuilla (Kihniö, Parkano, Kurikka, Karvia, Virrat, Seinäjoki).

Arviointiselostuksen paperinen versio tutustumista varten seuraavissa toimipaikoissa aukioloaikojen mukaan:

  • Kihniön kunnanvirasto, Kihniöntie 46
  • Kihniön kunnankirjasto, Kihniöntie 44
  • Parkanon kaupungintalo, Parkanontie 37
  • Parkanon kaupunginkirjasto, Parkanontie 57
  • Kurikan kaupungintalo, Laurintie 21
  • Karvian kunnantalo, Kylä-Karviantie 17
  • Seinäjoen kaupungintalo, Kirkkokatu 6
  • Virtain kaupungintalo, Virtaintie 26

Mielipiteiden esittäminen

Arviointiselostuksesta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne viimeistään 14.4.2023 Pirkanmaan ELY-keskukseen sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi tai postitse osoitteeseen Pirkanmaan ELY-keskus, PL 297, 33101 Tampere (viitteenä PIRELY/7148/2021).

Yhteysviranomainen antaa perustellun päätelmänsä arviointiselostuksesta viimeistään kahden kuukauden kuluttua lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä. Perusteltu päätelmä julkaistaan ympäristöhallinnon verkkosivuilla.

Yleisötilaisuus

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta järjestetään kaikille avoin yleisötilaisuus torstaina 9.3.2023 klo 18.00–20.30 Puumilan taitotalolla (Kuruntie 1-3, 39820 Kihniö). Tilaisuudessa esitellään osayleiskaavoja ja YVA-selostusta. Ovet avoinna klo 17.30 alkaen. Yleisötilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etäyhteyden välityksellä.

Osallistumislinkki yleisötilaisuuteen ja ohjeet

Lisätietoja

Hankkeesta vastaava:

Ilmatar Lylyharju Oy, Lauri Vierto, etunimi.sukunimi@ilmatar.fi, puh. 050 376 5204

YVA-konsultti: FCG Finnish Consulting Group Oy, Liisa Karhu, etunimi.sukunimi@fcg.fi, puh. 040 083 5726

YVA-yhteysviranomainen: Pirkanmaan ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue, Katja Sippola, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, puh. 0295 036 248


Tampere 1.3.2023
PIRKANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue