Siirry sisältöön

Kuulutus / Ympäristönsuojelulain 88 §:n mukainen päätös ympäristöluvan rauettamisesta / Hautakallion tila Oy

Asia

Ympäristönsuojelulain 88 §:n mukainen ympäristöluvan rauettaminen

Kuulutuksen julkaisupäivä

27.9.2021

Päätöksen tiedoksisaantipäivä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 4.10.2021.

Päätösnumero                Ympäristölautakunta 22.9.2021 § 115

Antopäivä                       27.9.2021

Diaarinumero                 YMP/2021/427/721

Hakija                              Hautakallion tila Oy

Lupa, jota päätös koskee

Ympäristölupa, Jalasjärven ympäristö- ja rakennuslautakunta 10.2.2010 § 13

Päätöksen pääasiallinen sisältö

Kurikan kaupungin ympäristölautakunta on luvanhaltijan hakemuksesta rauettanut Hautakallion tila Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan koskien kallion louhintaa ja murskausta, asfalttiasemaa sekä asfalttijätteen vastaanottamista ja varastointia kiinteistöllä Hautakallio 164-406-4-105.

Nähtävilläpito

Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 27.9. – 3.11.2021 Kurikan kaupungin internetsivustolla osoitteessa www.kurikka.fi > Kaupunki ja hallinto > Viralliset kuulutukset

Päätös on nähtävillä KTweb julkaisujärjestelmässä osoitteessa www.kurikka.fi > Kaupunki ja hallinto > Päätöksenteko > Esityslistat ja pöytäkirjat

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 3.11.2021.

Pöytäkirjanotteita valitusta varten voi tilata Kurikan kaupungin kirjaamosta, Laurintie 21, Kurikka, puh. 06 451 3555, kurikan-kaupunki@kurikka.fi. Kirjaamo on avoinna arkipäivisin klo 9-15.

Lisätietoja

vs. ympäristötarkastaja Nenna Ahonen, 040 534 3655, nenna.ahonen@kurikka.fi