Siirry sisältöön

Kuulutus ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisesta ympäristölupapäätöksestä / Tipsu Oy

Asia                                   

Ympäristönsuojelulain 27 §:n mukainen ympäristölupapäätös

Kuulutuksen julkaisupäivä

3.9.2021

Päätöksen tiedoksisaantipäivä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 10.9.2021.

Päätösnumero                  Ympäristölautakunta 1.9.2021 § 89

Antopäivä                         3.9.2021

Diaarinumero                   YMP/2021/331/721

Hakija                                Tipsu Oy

Toiminta

Kierrätyspuun (puhdas puutähde, käytöstä poistettu puu, puutähde, johon ei sisälly muovipinnoitteita, halogenoituja orgaanisia yhdisteitä tai raskasmetalleja ja vastaava) vastaanotto, välivarastointi ja murskaaminen poltettavaksi lämpölaitoksessa. Toiminnan sijaintipaikka on Kurikan kaupungin Ikarin kaupunginosassa tontilla 301-9-24-3, osoite Teollisuuskatu 14, Kurikka.

Päätöksen pääasiallinen sisältö

Kurikan kaupungin ympäristölautakunta on hyväksynyt Tipsu Oy:n ympäristölupahakemuksen hakemuksen mukaisesti ja lupaehdoilla tarkennettuna.

Nähtävilläpito

Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 3.9. – 11.10.2021 Kurikan kaupungin internetsivustolla osoitteessa www.kurikka.fi > Kaupunki ja hallinto > Viralliset kuulutukset

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 11.10.2021.

Pöytäkirjanotteita valitusta varten voi tilata Kurikan kaupungin kirjaamosta, Laurintie 21, Kurikka, puh. 06 451 3555, kurikan-kaupunki@kurikka.fi. Kirjaamo on avoinna arkipäivisin klo 9-15.

Lisätietoja                         

Ympäristöinsinööri Miia Salonen, p. 050 362 9543, miia.salonen@kurikka.fi