Siirry sisältöön

Kuulutus ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisesta ympäristölupapäätöksestä / Lakeuden Etappi Oy

Asia                                   
Ympäristönsuojelulain 27 §:n mukainen ympäristölupapäätös.

Kuulutuksen julkaisupäivä
28.6.2024

Päätöksen tiedoksisaantipäivä
Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 5.7.2024.

Päätösnumero                  Ympäristölautakunta 26.6.2024 § 65

Antopäivä                          28.6.2024

Diaarinumero                    KURIKKA/339/11.01.00/2024

Hakija                                 Lakeuden Etappi Oy

Toiminta                           
Jätteiden hyödyntäminen Kurikkaan rakennettavan RE-pisteen maanrakentamisessa. Rakennettava RE-piste sijoittuu Nummen kaupunginosassa (Paulaharjun teollisuusalue) korttelissa 72 sijaitsevan nykyisen jäteaseman alueelle tontille 3, sen viereisille tonteille 2 ja 4 sekä lisäalueelle tilasta Nummireinikka 301-404-6-493 (osoite Verstastie 16, Kurikka, kiinteistöt 301-3-72-3, 301-3-72-4, 301-3-72-2, 301-404-6-493).

Päätöksen pääasiallinen sisältö
Kurikan kaupungin ympäristölautakunta myöntää Lakeuden Etappi Oy:lle ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan jäteperäisten rakennusmateriaalien hyödyntämiseen Kurikkaan rakennettavan RE-pisteen maarakentamisessa liitteenä olevan lupapäätöksen mukaisesti.

Nähtävilläpito
Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 28.6. – 5.8.2024 Kurikan kaupungin internetsivustolla osoitteessa www.kurikka.fi > Kaupunki ja hallinto > Viralliset kuulutukset

Muutoksenhaku
Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 5.8.2024.

Pöytäkirjanotteita valitusta varten voi tilata Kurikan kaupungin kirjaamosta, Laurintie 21, Kurikka, puh. 06 451 3555, kurikan-kaupunki@kurikka.fi. Kirjaamo on avoinna arkipäivisin klo 9-15.

Lisätietoja                         
Ympäristöinsinööri Miia Salonen, 050 362 9543, miia.salonen@kurikka.fi