Siirry sisältöön

Kuulutus / Ympäristönsuojelulain 122 §:n mukainen päätös, Lakeuden Moottorikelkkailijat ry

Asia                                   

Ympäristönsuojelulain 122 §:n mukainen päätös koskien melua ja tärinää aiheuttavaa tilapäistä toimintaa

Kuulutuksen julkaisupäivä

30.9.2021

Päätöksen tiedoksisaantipäivä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 7.10.2021.

Päätösnumero                  vs. ympäristösihteerin viranhaltijapäätös 30.9.2021 § 15

Antopäivä                          30.9.2021

Diaarinumero                    YMP/2021/454/723

Hakija                                 Lakeuden Moottorikelkkailijat ry

Toiminta                           

Sänkikiihdytystapahtuma järjestetään la 9.10.2021 klo 9.00 – 18.00 osoitteessa Salonkyläntie 135, 61220 Myllysalo.

Päätöksen pääasiallinen sisältö

Kurikan kaupungin vs. ympäristösihteeri on hyväksynyt Lakeuden Moottorikelkkailijat ry:n tekemän ilmoituksen 9.10.2021 tapahtuvasta sänkikiihdytystapahtumasta.

Nähtävilläpito

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 30.9.–8.11.2021 Kurikan kaupungin internetsivustolla osoitteessa www.kurikka.fi > Kaupunki ja hallinto > Viralliset kuulutukset

Päätös on nähtävillä KTweb julkaisujärjestelmässä osoitteessa www.kurikka.fi > Kaupunki ja hallinto > Päätöksenteko > Esityslistat ja pöytäkirjat

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 8.11.2021.

Pöytäkirjanotteita valitusta varten voi tilata Kurikan kaupungin kirjaamosta, Laurintie 21, Kurikka, puh. 06 451 3555, kurikan-kaupunki@kurikka.fi. Kirjaamo on avoinna arkipäivisin klo 9-15.

Lisätietoja: vs. ympäristösihteeri Jonna Franttila, 050 407 9834, jonna.franttila@kurikka.fi