Siirry sisältöön

Kuulutus / Ympäristönsuojelulain 122 §:n mukainen päätös, Lakeuden Moottorikelkkailijat ry

Asia                                   

Ympäristönsuojelulain 122 §:n mukainen päätös koskien melua ja tärinää aiheuttavaa tilapäistä toimintaa

Kuulutuksen julkaisupäivä

1.9.2022

Päätöksen tiedoksisaantipäivä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 8.9.2022.

Päätösnumero                  ympäristötarkastajan viranhaltijapäätös 1.9.2022 § 20

Antopäivä                          1.9.2022

Diaarinumero                    YMP/2022/352/723

Hakija                                 Lakeuden Moottorikelkkailijat ry

Toiminta                           

Sänkikiihdytystapahtuma järjestetään su 25.9.2022 klo 8.00 – 18.00 osoitteessa Salonkyläntie 93, 61220 Myllysalo.

Päätöksen pääasiallinen sisältö

Kurikan kaupungin ympäristötarkastaja on hyväksynyt Lakeuden Moottorikelkkailijat ry:n tekemän ilmoituksen 25.9.2022 tapahtuvasta sänkikiihdytystapahtumasta.

Nähtävilläpito

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 1.9. –  10.10.2022 Kurikan kaupungin internetsivustolla osoitteessa www.kurikka.fi > Kaupunki ja hallinto > Viralliset kuulutukset

Päätös on nähtävillä KTweb julkaisujärjestelmässä osoitteessa www.kurikka.fi > Kaupunki ja hallinto > Päätöksenteko > Esityslistat ja pöytäkirjat

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 10.10.2022.

Pöytäkirjanotteita valitusta varten voi tilata Kurikan kaupungin kirjaamosta, Laurintie 21, Kurikka, puh. 06 451 3555, kurikan-kaupunki@kurikka.fi. Kirjaamo on avoinna arkipäivisin klo 9-15.

Franttila Jonna
ympäristötarkastaja
jonna.franttila@kurikka.fi
050 407 9834