Siirry sisältöön

Kuulutus / Ympäristönsuojelulain 122 §:n mukainen päätös, Jalaspop

Asia                                   

Ympäristönsuojelulain 122 §:n mukainen päätös koskien melua ja tärinää aiheuttavaa tilapäistä toimintaa

Kuulutuksen julkaisupäivä

12.5.2022

Päätöksen tiedoksisaantipäivä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 19.5.2022.

Päätösnumero                  vs. ympäristösihteerin viranhaltijapäätös 12.5.2022 § 8

Antopäivä                          12.5.2022

Diaarinumero                    YMP/2022/223/723

Hakija                                 Lighthouse Myllymäki Ky

Toiminta                           

Kurikan kaupungin Jalasjärvellä tapahtuva ulkoilmakonserttitapahtuma (Jalaspop) 29. – 31.7.2022.

Päätöksen pääasiallinen sisältö

Kurikan kaupungin vs. ympäristösihteeri on hyväksynyt Lighthouse Myllymäki Ky:n tekemän ilmoituksen 29. – 31.7.2022 tapahtuvasta ulkoilmakonsertista.

Nähtävilläpito

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 12.5. – 20.6.2022 Kurikan kaupungin internetsivustolla osoitteessa www.kurikka.fi > Kaupunki ja hallinto > Viralliset kuulutukset

Päätös on nähtävillä KTweb julkaisujärjestelmässä osoitteessa www.kurikka.fi > Kaupunki ja hallinto > Päätöksenteko > Esityslistat ja pöytäkirjat

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 20.6.2022.

Pöytäkirjanotteita valitusta varten voi tilata Kurikan kaupungin kirjaamosta, Laurintie 21, Kurikka, puh. 06 451 3555, kurikan-kaupunki@kurikka.fi. Kirjaamo on avoinna arkipäivisin klo 9-15.

Lisätietoja: vs. ympäristösihteeri Jonna Franttila, 050 407 9834, jonna.franttila@kurikka.fi