Siirry sisältöön

Kuulutus / Ympäristönsuojelulain 122 §:n mukainen päätös, Eltel Networks Oy

Asia                                   

Ympäristönsuojelulain 122 §:n mukainen päätös koskien melua ja tärinää aiheuttavaa tilapäistä toimintaa

Kuulutuksen julkaisupäivä

16.11.2023

Päätöksen tiedoksisaantipäivä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 23.11.2023.

Päätösnumero                 vs. ympäristöinsinöörin viranhaltijapäätös 16.11.2023 § 104

Antopäivä                        16.11.2023

Diaarinumero                   KURIKKA/1035/11.01.02/2023

Hakija                               Eltel Networks Oy

Toiminta                           

Viiatti Gridco Oy rakennuttaa päätöksen karttaliitteen mukaiselle alueelle Seinäjoki-Niinistönneva 2 x 110 kV voimajohtoa, jonka johtimien liitokset yhdistetään alumiiniholkilla. Liitos tehdään räjäyttämällä holkin ympärillä oleva tulilanka. Räjäytystyöt sijoittuvat ajalle 4.12.2023-9.2.2024.

Päätöksen pääasiallinen sisältö

Kurikan kaupungin vs. ympäristöinsinööri on hyväksynyt Eltel Networks Oy:n tekemän ilmoituksen 4.12.2023-9.2.2024 tapahtuvista räjäytystöistä.

Nähtävilläpito

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 16.11. – 27.12.2023 Kurikan kaupungin internetsivustolla osoitteessa www.kurikka.fi > Kaupunki ja hallinto > Viralliset kuulutukset

Päätös on nähtävillä KTweb julkaisujärjestelmässä osoitteessa www.kurikka.fi > Kaupunki ja hallinto > Päätöksenteko > Esityslistat ja pöytäkirjat (Viranhaltijapäätökset)

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 27.12.2023.

Pöytäkirjanotteita valitusta varten voi tilata Kurikan kaupungin kirjaamosta, Laurintie 21, Kurikka, puh. 06 451 3555, kurikan.kaupunki@kurikka.fi. Kirjaamo on avoinna arkipäivisin klo 9-15.

Franttila Jonna
vs. ympäristöinsinööri
jonna.franttila@kurikka.fi
050 407 9834