Siirry sisältöön

Kuulutus / Ympäristönsuojelulain 122 §:n mukainen päätös, Asemafestivaali ry

Asia                                   

Ympäristönsuojelulain 122 §:n mukainen päätös koskien melua ja tärinää aiheuttavaa tilapäistä toimintaa

Kuulutuksen julkaisupäivä

2.7.2024

Päätöksen tiedoksisaantipäivä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 9.7.2024.

Päätösnumero                 ympäristöinsinöörin viranhaltijapäätös 2.7.2024 § 6

Antopäivä                          2.7.2024

Diaarinumero                    KURIKKA/651/11.01.02/2024

Hakija                                 Asemafestivaali ry

Toiminta                           

Asemafestivaali ry järjestää Rytmiraide-ulkoilmakonsertin 16. – 17.8.2024 välisenä aikana Kurikan Wanhan aseman ja makasiinin piha- ja pysäköintialueella (os. Laurintie 28, 61300 Kurikka).

Päätöksen pääasiallinen sisältö

Kurikan kaupungin ympäristöinsinööri on hyväksynyt Asemafestivaali ry:n tekemän ilmoituksen 16. – 17.8.2024 tapahtuvasta ulkoilmakonsertista.

Nähtävilläpito

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 2.7. – 8.8.2024 Kurikan kaupungin internetsivustolla osoitteessa www.kurikka.fi > Kaupunki ja hallinto > Viralliset kuulutukset

Päätös on nähtävillä KTweb julkaisujärjestelmässä osoitteessa www.kurikka.fi > Kaupunki ja hallinto > Päätöksenteko > Esityslistat ja pöytäkirjat (Viranhaltijapäätökset)

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 8.8.2024.

Pöytäkirjanotteita valitusta varten voi tilata Kurikan kaupungin kirjaamosta, Laurintie 21, Kurikka, puh. 06 451 3555, kurikan.kaupunki@kurikka.fi. Kirjaamo on avoinna arkipäivisin klo 9-15.

Lisätietoja:

Franttila Jonna
ympäristöinsinööri
jonna.franttila@kurikka.fi
050 407 9834