Siirry sisältöön

Kuulutus ympäristönsuojelulain 115 d §:n mukaisesta ilmoituspäätöksestä / Vuorinen Mika Maatila

Asia                                   

Ympäristönsuojelulain 115 d §:n mukainen eläinsuojailmoituspäätös

Kuulutuksen julkaisupäivä

16.9.2021

Päätöksen tiedoksisaantipäivä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 23.9.2021.

Päätösnumero                  vs. ympäristösihteerin viranhaltijapäätös 16.9.2021 § 11

Antopäivä                         16.9.2021

Diaarinumero                   YMP/2021/316/721

Hakija                                Vuorinen Mika Maatila

Toiminta

Lihasikala Kurikan kaupungin Koskuen kylässä (Koskue, Jalasjärvi) kiinteistöllä Keskitalo 164-409-2-178.

Päätöksen pääasiallinen sisältö

Vs. ympäristösihteeri on hyväksynyt Vuorinen Mika Maatilan eläinsuojan laajentamista koskevan ilmoituksen.

Nähtävilläpito

Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 16.9. – 25.10.2021 Kurikan kaupungin internetsivustolla osoitteessa  www.kurikka.fi  > Kaupunki ja hallinto > Viralliset kuulutukset

Päätös on nähtävillä KTweb julkaisujärjestelmässä osoitteessa  www.kurikka.fi > Kaupunki ja hallinto > Päätöksenteko > Esityslistat ja pöytäkirjat

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 25.10.2021.

Pöytäkirjanotteita valitusta varten voi tilata Kurikan kaupungin kirjaamosta, Laurintie 21, Kurikka, puh. 06 451 3555, kurikan-kaupunki@kurikka.fi. Kirjaamo on avoinna arkipäivisin klo 9-15.

Lisätietoja vs. ympäristösihteeri Jonna Franttila, p. 050 407 9834, jonna.franttila@kurikka.fi