Siirry sisältöön

Kuulutus ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukaisen ilmoituksen vireilläolosta

Viljama Oy on tehnyt Kurikan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukaisen ilmoituksen eläinsuojatoiminnan olennaisesta muuttamisesta. Eläinsuoja sijaitsee Kurikan kaupungin Luopajärven kylässä (Luopajärvi, Jalasjärvi) kiinteistöllä Alitum 164-411-8-66.

Kyseessä on olemassa oleva toiminta, jolla ei ole voimassa olevaa ympäristölupaa tai ilmoituspäätöstä. Tilalla on paikat 14 000 broileremolle ja 1 500 kukolle.

Tämä kuulutus ja ilmoitusasiakirjat ovat nähtävillä 26.8. – 4.10.2021 välisen ajan Kurikan kaupungin internetsivustolla (www.kurikka.fi) > Kaupunki ja hallinto > Viralliset kuulutukset. Ne, joiden etua, oikeutta tai velvollisuutta asia koskee, voivat antaa kirjallisen muistutuksen sekä muut kuin asianosaiset voivat ilmaista mielipiteensä ilmoituksen johdosta. Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet ilmoituksen johdosta tulee tehdä kirjallisesti Kurikan kaupungin ympäristölautakunnalle (PL 500, 61301 Kurikka tai sähköpostitse: kurikan-kaupunki@kurikka.fi) osoitettuna 4.10.2021 mennessä. Muistutus- tai mielipideasiakirjaan pyydetään merkitsemään asian käsittelyn diaarinumero YMP/2021/360/721. Asia voidaan ratkaista, vaikkei asianosainen ole antanut muistutusta.

Tämä kuulutus on julkaistu Kurikan kaupungin verkkosivustolla 26.8.2021 ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta.

Lisätietoja:   vs. ympäristösihteeri Jonna Franttila, p. 050 407 9834, jonna.franttila@kurikka.fi

Kurikan kaupungin ympäristölautakunta